Jak pražským firmám pomáhají covidové kompenzace

26.02.2021 Tiskové oddělení

Tři čtvrtiny respondentů z Prahy uvedly, že současné krizové programy podpory vlády pokrývají do 30 % jejich celkových nákladů včetně mzdových. Tu část nákladů, kterou nepokrývá pomoc státu, se podnikatelé zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů snaží zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel. Vyplynulo to ze šetření Hospodářské komory mezi pražskými firmami.

Financování z rezerv je v současnosti problematické, protože podnikatelé již byli často nuceni svoje úspory rozpustit v průběhu jara a podzimu loňského roku. Řada firem se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými mají uzavřené dohody o posečkání s platbami.

Situace se přitom liší dle oboru, zatímco v oblasti gastronomie mají firmy možnost provozovat alespoň výdejní okénku či donášku, v případě fitness center nebo organizace sportovních a společenských akcí (eventů), je prostor pro podnikání ještě menší, případně žádný. Záleží samozřejmě i na velikosti firmy.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/