Jak pražské firmy zvládly problémy s cash flow

07.08.2020 Tiskové oddělení

Většina firem byla pod vlivem koronavirové krize nucena řešit problémy s likviditou. Aby Hospodářská komory zjistila, co firmám v této situaci nejvíce pomohlo, položila podnikatelům otázku: „Především díky komu / čemu Vaše firma zvládla problémy s peněžními toky (cash flow) v souvislosti s koronavirem?“ Oslovení podnikatelé vybírali 1 možnost ze 6 nabízených odpovědí.

Dopady koronaviru nezpůsobily žádné problémy s likviditou jen u 13 % firem, a to bez ohledu na velikost firmy. V platební neschopnosti se naopak ocitl jen zcela marginální počet respondentů. Naprostá většina účastníků ankety tak změny v peněžních tocích nakonec ustála.

Většině firem (61 %) se podařilo zvládnout problémy s cash flow zejména díky vlastním rezervám. Tento fakt platí pro mikro, malé, střední i velké firmy, a to bez ohledu na obor podnikání. Celkem 13 % respondentů si chválilo především přístup dodavatelů nebo odběratelů. Role vládních (veřejných) protikrizových programů typu Antivirus či COVID I až III a bankovních půjček byla zásadní jen pro zanedbatelný počet respondentů.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/