Jak pražské firmy vnímají případné krácení pracovní doby

Ze zpětné vazby podnikatelů vychází, že zkrácený pracovní týden v ČR – především ve velkých firmách – nebyl a není nic neobvyklého. Vše záleží na domluvě zaměstnance se zaměstnavatelem. Již několik let se ale v mediálním prostoru objevuje otázka povinného zkrácení pracovní doby ze 40 na 37,5 hodin týdně, se kterým přišly odbory a ztotožnila se s ním i ČSSD. Před letošními parlamentními volbami je přitom toto téma mimořádně aktuální.

Většina pražských podnikatelů (50 %) uvedla, že na zkrácení povinné pracovní doby připravena není. Bariérou je především produktivita práce ve firmě (uvedlo 33 % respondentů z Prahy). Častěji je produktivita práce zmiňována ve stavebnictví, kde je lidská práce stále nezastupitelná. Především firmy podnikající v osobních službách uváděly, že překážkou je především ekonomická situace jejich podniku. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi pražskými podniky.

Celkem 46 % respondentů se sídlem v hl. m. Praze uvedlo, že je na tuto změnu připraveno. Většinou ale podnikatelé budou nuceni změnu pracovní doby něčím kompenzovat – buď zmražením mezd po určitou dobu (uvedlo 19 % ze pražských účastníků ankety) nebo rušením některých již zavedených zaměstnaneckých benefitů (uvedlo 14 % respondentů z Prahy).

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/