Jak pražské firmy vidí svoji budoucnost?

V lednu 2021 se Hospodářská komory ptala pražských podnikatelů, jaký očekávají celkový vývoj jejich firmy v prvním pololetí roku 2021 ve srovnání s předchozím pololetím.

16 % pražských firem očekává v prvních šesti měsících roku zlepšení jejich situace v porovnání s červencem až prosincem 2020. Nejvíce optimistické jsou firmy ve zpracovatelském průmyslu, a to především ty větší. Výsledek je nižší, než v celorepublikovém šetření, a to především z důvodu většího zastoupení nejvíce ohrožených oborů mezi respondenty v Praze (gastro, hotelnictví, cestovní ruch a služby).

Více než polovina (52 %) firem z Prahy se nedomnívá, že vývoj jejich podnikání dozná v současném pololetí jakékoliv změny. Třetina firem se sídlem v hl. m. Praze (32 %) očekává pro příští měsíce dokonce zhoršení své situace. Platí, že největšími pesimisty jsou firmy působící v oboru osobních služeb.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/