Jak covid postihl personální politiku firem v Praze

23.10.2020 Karina Kubelková

Propouštění – realita a očekávání

Mzdové náklady bývají pro firmy běžně často tou největší nákladovou položkou, navíc spojenou s významnou administrativní zátěží. Velmi drahý a v českých podmínkách i velmi obtížný je proces náboru, ale i propouštění zaměstnanců. Firmy tak na jaře váhaly s propouštěním v situaci, kdy nebyl jasný další vývoj jejich odvětví ani doba trvání mimořádných opatření. To dokládají data Úřadu práce ČR, Českého statistického úřadu i šetření HK ČR.

V prvním letošním pololetí přistoupilo k propouštění 37 % respondentů z Prahy, zatímco v celé HK ČR to bylo 26 %. V první řadě se jednalo o agenturní zaměstnance, subdodavatele služeb pracující jako OSVČ a osoby se smlouvou na dobu určitou, příp. pracující na dohodu. Tito pracovníci často v průběhu léta našli rychle jiné zaměstnání v oborech, které stále trpí nedostatkem pracovní síly – především se jedná o stavebnictví či zemědělství. Část zaměstnanců odešla sama a firmy také seškrtaly celou řadu do té doby neobsazených míst. Dopad na oficiální čísla tak díky těmto „polštářům“ nebyl nijak markantní. Důležitou roli při udržení dosavadní nízké nezaměstnanosti sehrál i vládní program Antivirus.

Důvodem značného rozdílu ve výsledcích v Praze a ČR je zastoupení služeb, které je v hlavním městě výrazně vyšší. Právě osobní služby, včetně cestovního ruchu a pohostinství, byly koronavirou krizí postiženy nejvíce.

V současnosti jsou důležitá především očekávání ohledně dalšího vývoje.

Celkem 70 % pražských respondentů uvedlo, že do konce roku neplánuje personální změny. Pokles očekává pětina (19 %) podniků, a to hlavně v osobních službách, zatímco nabírat chce 11 % respondentů se sídlem v hl. m. Praze. Nejedná se přitom o vůbec špatná čísla, bereme-li v potaz, že se česká ekonomika potýká s nejhlubším propadem od svého vzniku.

Vývoj nezaměstnanosti pozorovatelný na oficiálních číslech má nicméně značné zpoždění za skutečným propouštěním, tedy momentem oznámení propuštění konkrétnímu zaměstnanci. Do dalšího vývoje zřejmě zasáhne i epidemická situace spojená s dalšími mimořádnými opatřeními vlády na podzim a v zimě.

O anketě

Hospodářská komora ČR  sbírá již více než 10 let pravidelně dvakrát ročně mezi svými členy informace o podnikatelském sektoru v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Poslední šetření se uskutečnilo od 13. do 29. srpna 2020, tedy ještě před nově zavedenými mimořádnými opatřeními na podzim 2020. Pro následující analýzu byly ze všech účastníků šetření vybrány jen ty firmy, které mají sídlo v hl. m. Praze (celkem 115) – níže jsou označovány jako „respondenti“, „podnikatelé“ či „firmy“.

/jak-na-