Jak covid ovlivní mzdy a benefity v pražských firmách

09.10.2020 Tiskové oddělení

Poslední roky tlačila nahoru mzdy konjunktura i nedostatek zaměstnanců s odpovídající kvalifikací. Doházelo ke svižným mzdovým nárůstům, a tedy i k prudkým nárůstům nákladů zaměstnavatelů. Koronavirová krize ale zasáhla i do této oblasti.

Většina (54 %) pražských podnikatelů uvedla, že v letošním roce zůstanou mzdy jejich zaměstnanců na stejné úrovni, jako v roce 2019.

Ve srovnání s výsledky za celou členskou základnu Hospodářské komory dojde u podniků se sídlem v hl. m. Praze výrazně častěji k hlubším propadů mezd v roce 2020. Pětina (21 %) pražských podniků hlásí pokles mezd o více než 5 % zatímco v celé Komoře je takových podniků 12 %. Týká se to nejčastěji těch nejmenších firem a těch, které podnikají v osobních službách.

Nicméně stále 17 % podniků z Prahy hlásí, že bude svým zaměstnancům přidávat. Někde přitom bude růst mezd o 5 % procent a více. Nejvíce si letos přilepší zaměstnanci ve stavebnictví a také ve zpracovatelském průmyslu.

Součástí odměňování zaměstnanců jsou vedle mezd i různé druhy finančních či nefinančních benefitů. Z těch pražských firem, které benefity poskytují, jich 70 % odpovědělo, že nepřistoupilo k rušení benefitů u nich ve firmě. Jen každý třetí respondent (30 %) z Prahy uvedl, že svým pracovníkům přestal nějaký z benefitů poskytovat.

/jak-na-