Jak covid mění personální politiku pražských firem?

18.12.2020 Miroslav Beneš

První (jarní) vlna epidemie koronaviru a s ní spojená mimořádná opatření vlády se do míry nezaměstnanosti nepropsala tak razantně, jak se očekávalo. Vliv na to měla stále silná poptávka po pracovní síle v kombinaci se sezónními pracemi i vládní program Antivirus. Druhá (podzimní) vlna epidemie a uzávěra (tzv. lockdown) bude mít zřejmě dramatický dopad na ty firmy, které v mezidobí nezaznamenaly oživení svého podnikání.

Více než polovina (55 %) pražských firem hlásí stabilizovanou situaci, co se týká počtu jejich zaměstnanců. Třetina (33 %) zaměstnavatelů se sídlem v hl. m. Praze propouští či propouštět v krátkém horizontu plánuje. Týká se to především mikro a malých firem a firem působících v cestovním ruchu a restauračních službách. Celkem 13 % respondentů přitom zaměstnance hledá, jedná se zejména o velké firmy a firmy působící ve zpracovatelském průmyslu.

V porovnání s výsledky za celou ČR je patrný vliv osobních služeb včetně nejvíce ohrožených oborů jako již zmíněné gastro či obory navázané na turismus, které budou tlačit nezaměstnanost v Praze nahoru. Vzhledem k zákonné výpovědní lhůtě se nicméně propouštění ke konci prosince projeví až na březnových datech.

/jak-na-