Jak by měl podle pražských firem vypadat univerzální kompenzační program?

Naprostá většina (85 %) účastníků ankety se sídlem v hl. m. Praze se přiklonila k tomu, aby byl univerzální kompenzační program založen na nějakém obratovém kritériu. Největší podporu přitom získala kompenzace vycházející z určitého procenta obratu dosaženého v předkrizové době. Přípustná je i varianta pomoci odvozená od poklesu obratu mezi srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím. Vyplynulo to ze šetření Hospodářské komory mezi pražskými podnikateli.

Se současným systémem různých odvětvových programů je spokojen jen marginální počet respondentů z Prahy (3 %). Je jasné, že systém musí doznat změn. Nicméně v podstatě nikdo z pražských účastníků ankety neuvedl, že považuje ohlášený záměr vlády za funkční a spravedlivý. Vládou představený nový univerzální program COVID 2021 založený na jednotkové dotaci na zaměstnance firmy, postižené vládními opatřeními k zamezení šíření pandemie, je tak pro podnikatele zcela nevyhovující.

Kompenzace odvozené z nákladů, ať již předkrizových nebo v době krize, jsou ze strany podnikatelů považovány za méně spravedlivé. Pro tu či onu formu se vyjádřilo výrazně méně firem (12 %).