Investiční příležitost v oblasti výstavby ubytovacího a rekreačního areálu, Chorvatsko

09/01/2018 Monika Müllerová

Dovolujeme si Vás informovat o novém investičním projektu v Chorvatsku.

Podstatou projektu „Prukljan“ je výstavba budov a dalšího zařízení pro účely ubytování, turismu a volného času mimo konstrukční oblast.

V této souvislosti chorvatské ministerstvo státního majetku vyzývá potenciální zájemce o tento investiční projekt, aby svůj zájem vyjádřili prostřednictvím dopisu vyjadřujícího jejich úmysl spolu s koncepčním návrhem realizace projektu.

Bližší informace o projektu i náležitostech dopisu a koncepčního návrhu naleznete v přiloženém dokumentu.

Publikace