Investiční příležitost v oblasti výroby ekologických paliv, Srbsko

29/08/2017 Monika Müllerová

Dovolujeme si Vás informovat o investiční příležitosti v Srbsku – možnost koupě továrny na výrobu pelet z biomasy. Bližší informace naleznete níže v textu Ing. Stanislava Nožiny (EGAP, Úsek likvidace škod a vymáhání pohledávek), kterého, prosím, v případě dotazů či připomínek k projektu kontaktujte na e-mailové adrese: nozina@egap.cz, či v přiložené prezentaci.

Úvodní informace o projektu

Jedná se o linku na výrobu pelet z biomasy, konkrétně z vedlejších produktů zemědělské výroby (ze slámy). Podnikatelský záměr souvisel s postupně se zvyšující poptávkou po ekologických palivech v Evropě. Výrobní linka je schopna produkovat 5 tun pelet za hodinu. Záměrem původního investora bylo soustředit se na odběratele zejména z oblasti výroby elektrické energie.

Původní investor, který továrnu vybudoval, je v konkurzu. Výrobní linka, výrobní hala i související pozemky jsou předmětem prodeje. Továrna je prodávána společně s některými dalšími právy, např. včetně kolaudace a souvisejících povolení / oprávnění k jejímu provozu. Výrobní linka již byla v provozu. Za prodej je formálně odpovědný správce konkursní podstaty. Proces prodeje se řídí Srbským insolvenčním právem.

Přednosti tohoto projektu

  1. Továrna je umístěna v oblasti, kde je dostupná vstupní surovina – biomasa. V tomto odvětví jde o jeden z klíčových parametrů.
  2. Továrna je umístěna na severozápadě Srbska, v blízkosti obce Doroslovo, oblast Sombor / Vojvodina. Jedná se o lokalitu v blízkosti hranic s Maďarskem s velmi dobrou dopravní dostupností pro expedici hotových výrobků (lodní přeprava, železniční doprava i silniční).
  3. Vyvolávací cena pro prodej továrny je pod hranicí 1 mil EUR.

 

 

/jak-na-