Investice pražských firem době krize

Koronavirová krize dopadla velmi negativně na ochotu firem investovat. Zatímco na jaře firmy většinou investice zmrazily, na podzim je řada z nich odbourala úplně. Po několika letech významných nárůstů investic soukromých firem tak byl v loňském roce zaznamenán hluboký pokles. Tomu odpovídají i výsledky ankety Hospodářské komory mezi pražskými firmami.

Polovina pražských firem (48 %) uvedla, že mezi červencem a prosincem 2020 ve srovnání s prvními šesti měsíci téhož roku jejich investice poklesly. Růst investiční aktivity hlásilo 14 % a stagnaci 38 % respondentů z Prahy.

Zásadní jsou ale očekávání firem pro nadcházející období, tedy pro letošních prvních šest měsíců. V lednu očekávalo zlepšení investiční aktivity 16 % pražských podniků, podobně jako u výsledků za celou ČR se především jedná o velké firmy a podniky působící ve zpracovatelském průmyslu. Přesně polovina (50 %) firem se sídlem v hl. m. Praze neplánuje žádnou změnu a třetina (34 %) očekává další pokles investic.

Výsledky ukazují na výrazný rozdíl v kondici pražských podniků, kdy některé jsou již na předkrizové úrovni, jiné na oživení čekají a některé se nacházejí na hraně insolvence.

V roce 2021 by měl pozitivně zapůsobit obnovený hospodářský růst v zahraničí a také mimořádné odpisy hmotného majetku, díky čemuž by soukromé investice měly opět vzrůst. Očekávané oživení investic v roce 2021 je však zatíženo značnými riziky. Výsledná čísla mohou být (i výrazně) ovlivněna epidemickou situací a dalšími mimořádnými opatřeními vlády.