Informační zpravodaj OP PIK 2014-2020

13.12.2018 Tiskové oddělení

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

2. číslo Informačního zpravodaje určeného žadatelům OP PIK, který vydává Odbor Strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu, naleznete na této adrese v PDF:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2018/12/OPIK-c–2.pdf

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/