Informační zpravodaj OP PIK 2014-2020 – 8. vydání

02.01.2020

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

8. číslo Informačního zpravodaje určeného žadatelům OP PIK, který vydává Odbor Strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu, naleznete na této adrese v PDF:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2020/1/OPIK-8_web.pdf

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/