Informační zpravodaj OP PIK 2014-2020 – 7. vydání

05.11.2019

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

7. číslo Informačního zpravodaje určeného žadatelům OP PIK, který vydává Odbor Strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu, naleznete na této adrese v PDF:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/11/OPIK-7-web.pdf

 

Než bude pozdě