Informační zpravodaj OP PIK 2014-2020 – 20. vydání

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

20. číslo Informačního zpravodaje určeného žadatelům OP PIK, který vydává Odbor strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, naleznete na této adrese v PDF:

20. informační zpravodaj OP PIK