Informační zpravodaj OP PIK 2014-2020 – 17. vydání

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

17. číslo Informačního zpravodaje určeného žadatelům OP PIK, který vydává Odbor strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu, naleznete na této adrese v PDF:

17. informační zpravodaj OP PIK