Implementace Evropského seznamu odpadů

05.05.2008

Odpadová politika Evropské unie přispívá řadou iniciativ a opatření, jako jsou například podpora recyklace a dalšího využívání odpadů, ke snižování celkových nepříznivých vlivů z využívání zdrojů na životní prostředí. Za účelem zvýšení efektivnosti evropské ekonomiky došlo na základě Rozhodnutí Evropské komise (2000/532/ES) ke vzniku takzvaného „Evropského seznamu odpadů“ (List of Waste), podle nějž by měly být odpady klasifikovány.

Odpadová politika Evropské unie přispívá řadou iniciativ a opatření, jako jsou například podpora recyklace a dalšího využívání odpadů, ke snižování celkových nepříznivých vlivů z využívání zdrojů na životní prostředí. Za účelem zvýšení efektivnosti evropské ekonomiky došlo na základě Rozhodnutí Evropské komise (2000/532/ES) ke vzniku takzvaného „Evropského seznamu odpadů“ (List of Waste), podle nějž by měly být odpady klasifikovány. Existence seznamu by měla sjednotit označování odpadů ve všech členských státech Evropské unie a vést k zefektivnění nakládání s nimi. Zdaleka ne všechny členské státy již implementovaly příslušné Rozhodnutí, neustále totiž panuje řada nejasností okolo seznamu a odpadové politiky EU obecně. Ačkoliv se experti z jednotlivých členských států shodli na tom, že je seznam odpadů nutné ještě v některých oblastech doladit, neshodli se na rozsahu nutných změn. Za účelem objektivního zhodnocení dosavadního fungování seznamu odpadů byla Komisí pověřena dvojice společností Oekopol GmbH a ARGUS GmbH vypracováním studie.

Studie bude zaměřena na případné opravy nebo změny stávajícího právního rámce a také na zhodnocení dopadů těchto oprav a změn. Mimo to zmíněná dvojice společností organizuje diskuze v rámci workshopů, kde mají účastníci možnost navzájem si vyměnit zkušenosti z dosavadního procesu implementace seznamu odpadů. Cílem studie je zlepšit a zrychlit proces implementace seznamu a zhodnotit současné odpadové názvosloví s cílem zjednodušit a zmodernizovat odpadovou legislativu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Více informací o současném stavu projektu a budoucích aktivitách je k dispozici na webových stránkách Oekopol GmbH (https://low.oekopol.de). Na uvedené adrese je také zveřejněna první předběžná zpráva o projektu, která je k dispozici k připomínkování. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/