Hospodářské komory mohou žádat o dotace v oblasti dalšího vzdělávání

15.07.2008

Hospodářské komory mohou nově žádat o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě podnětu Hospodářské komory České republiky bylo monitorovacím výborem OP VK odsouhlaseno rozšíření spektra možných příjemců podpory o typ žadatele: hospodářská komora a byla schválena revidovaná podoba prováděcího dokumentu OP VK.

Hospodářské komory mohou nově žádat o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě podnětu Hospodářské komory České republiky bylo monitorovacím výborem OP VK odsouhlaseno rozšíření spektra možných příjemců podpory o typ žadatele: hospodářská komora a byla schválena revidovaná podoba prováděcího dokumentu OP VK.

Hospodářské komory tak mohou žádat o finanční podporu v rámci Oblasti podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Využít k tomu mohou tzv. globální granty. V případě podpory globálních grantů je vyhlašovatelem příslušný kraj, neboť podpora je možná na celém území ČR mimo území hlavního města Prahy. Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci globálního grantu, jsou 3 roky. Minimální objem finančních prostředků na projekt, předkládaný v rámci globálního grantu, je 400 000 Kč. Maximální přípustná výše finančních prostředků je 25 000 000 Kč. Míra spolufinancování dosahuje výše 100 % způsobilých výdajů projektu. Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu.

Mezi podporované aktivity patří podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, dále podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích; vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj; rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství; poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod. Cílovou skupinou jsou lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí účastníci dalšího vzdělávání.

Přesné podmínky žádosti o finanční podporu se žadatelé dočtou v textu tzv. Výzvy. Výzva je plánována na září 2008. Všechny důležité informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na svých webových stránkách.

Více na: https://www.msmt.cz/eu/zakladni-dokumenty-a-zpracovatele

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/