Hospodářská komora podporuje propagaci a zvýšení prestiže řemesel v ČR

11.07.2008

Na tiskové konferenci, která se konala včera za účelem představení nadcházejícího 56. IFD Kongresu a 21. Světové soutěže mladých pokrývačů, se včera sešli zástupci pořádajícího Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (Cech KPT ČR) s reprezentanty Hospodářské komory ČR, která nad oběma akcemi převzala záštitu. Zúčastnění se shodli na nutnosti propagace kvalifikované řemeslné práce v současné české společnosti.

Mezi hosty tiskové konference byli tajemník Hospodářské komory ČR Vladimír Šiška, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (Cech KPT ČR) Zdeněk Švarc a také zástupci sponzorů.

Cech KPT ČR i Hospodářská komora ČR (HK ČR) chtějí maximálně využít kongresu a soutěže jako příležitosti k propagaci českých řemesel a zvýšení jejich společenské prestiže a přispět tím k řešení problematiky získávání a výchovy nových řemeslníků.
„Podmínkou propagace řemeslné kvalifikace je zvýšení prestiže řemeslné práce, k čemuž Cech klempířů, pokrývačů a tesařů jako jeden z mála aktivně přispívá,“ řekl na konferenci tajemník HK ČR Vladimír Šiška. „Řemeslo, o kterém se my domníváme, že má zlaté dno, je v posledních letech velmi nedoceněné. A přitom kvalifikovaného řemeslníka potřebujeme tu a tam všichni. Soutěž mladých pokrývačů je přesně tou motivací, která může mladé lidi přimět jít do těchto oborů. Proto Hospodářská komora velmi ráda převzala záštitu nad touto konferencí, která se věnuje pro nás tak nosnému tématu,“ dodal Vladimír Šiška.

„V celé Evropské unii a nejenom u nás je velký nedostatek odborníků – střechařů a řemeslníků obecně,“ vysvětlil cechmistr Zdeněk Švarc. Podle něj se počet živností na pokrývačské práce nyní pohybuje kolem 12.000, ne každý živnostník se však řemeslu opravdu věnuje. V současnosti by bylo v České republice zapotřebí minimálně tisíc dalších pokrývačů. „Kongres má proto napomoci ke zlepšení tohoto stavu a k výměně zkušeností mezi zeměmi, sdružených v mezinárodní federaci IFD,“ dodal cechmistr.

Podle ředitele sponzorující firmy Siplast – Icopal Marka Novotného se v současné době v České republice například vůbec neučí obor izolatérství. Z nekvalitní práce nekvalifikovaných řemeslníků potom může vyvstat riziko vzniku sekundárních škod.

**********
Mezinárodní federace pokrývačů IFD (Internationale Föderation Dachdeckerhandwerks) pořádá světový kongres a souběžně profesní soutěž mladých pokrývačů do 25 let každý rok. Cech KPT ČR – jedna z 18 členských organizaci IFD – organizuje tyto prestižní mezinárodní akce v České republice vůbec poprvé.
56. Kongres IFD se bude konat v hotelu Diplomat v Praze ve dnech 6. – 8. listopadu 2008, 21. Světová soutěž mladých pokrývačů v Pražském Veletržním Areálu Letňany ve dnech 5. – 7. listopadu 2008. Soutěž je mistrovstvím světa v pokrývání a je rozdělena do tří kategorií:

  1. Pokrývání šikmých střech – obor pokrývač
  2. Pokrývání rovných střech – obor izolatér
  3. Montáž plechových krytin – obor stavební klempíř

Přihlášeno je 35 soutěžních týmů z 18 zemí. Mladí řemeslníci z celého světa do 25 let zde budou soutěžit v pokrývání šikmých střech, izolatérských pracích a letos poprvé v oboru klempířské práce.

Záštitu nad těmito akcemi převzala Hospodářská komora České republiky a podporují je sponzoři z řad členů Cechu KPT ČR.

Organizátorem a hostitelem obou prestižních mezinárodních akcí je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (Cech KPT ČR), který vznikl v roce 1995 jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař (od roku 2003 přibyla profese izolatér plochých střech a spodních staveb).

Fotogalerie

Více Informací o obou akcích naleznete na adrese www.eku.cz/ifd.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/