Hospodářská komora nabídla Správě státních hmotných rezerv zapojení do její odborné platformy

17.06.2020 Tiskové oddělení

Zkušenosti s nedostatkem ochranných pomůcek, kdy Správa státních hmotných rezerv měla na začátku nouzového stavu na skladě jen 10 tisíc respirátorů a bez ochrany se tak na začátku nouzového stavu ocitli nejen zdravotníci, ale i zaměstnanci podniků, ukázaly, že je nezbytné otevřít debatu mimo jiné o tom, jak budou v případě podobných krizí zajišťovány dodávky ochranných prostředků i pro podniky a jejich zaměstnance. Shodli se na tom prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr během dnešního společného jednání.

„Správě jsme jako první krok nabídli zapojení jejích odborníků do odborné platformy Hospodářské komory, v níž vznikají podněty pro úpravu související legislativy,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který připomněl, že vláda i podnikům nařídila povinnost zavést zvýšená protiepidemiologická opatření v provozech, ale dodávky dezinfekce a ochranných prostředků vázly. Hospodářská komora nakonec ochranné pomůcky pro zaměstnance firem částečně zajišťovala vlastními silami. „Měli bychom se z této zkušenosti poučit a být připraveni na podobné krize, pokud přijdou. Činnost Správy státních hmotných rezerv považuji za důležitou v přípravě na případné hrozby, a to jak v oblasti nákupu materiálů, tak i v tom, aby jí stát poskytoval dostatek finančních prostředků nejen na nákupy, ale i modernizaci vybavení,“ dodal Dlouhý.

Kvůli zvýšené poptávce po ochranných pomůckách se během nouzového stavu nedostávaly ani řemeslníkům a zaměstnancům průmyslových podniků, kteří potřebují pro výkon svého povolání chránit dýchání před prachem a zdraví nebezpečnými látkami. Ačkoliv se dostupnost materiálů během nouzového stavu postupně zlepšovala, podle posledního šetření Hospodářské komory mezi téměř 1.400 podniky na začátku letošního dubna postrádalo pro své zaměstnance sanitární prostředky, respirátory a roušky v kvalitě nezbytné pro řádný výkon povolání více než dvě pětiny všech živnostníků a zaměstnavatelů v zemi.

„Koronavir ukázal krizové body, z krize bychom se měli poučit. Pokud bude český průmysl silný a dosáhneme soběstačnosti, budeme zvládat příští krize mnohem lépe. Nabídku zapojit se do odborných sekcí vítáme, oboustranná výměna informací může soběstačnosti v ochranných prostředcích napomoct,“ poznamenal předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Hospodářská komora zvažuje i variantu, že by iniciovala vznik centrálního skladu ochranných materiálů primárně určeného pro soukromý sektor. „Předpokládáme, že i do budoucna se nebudeme moct spoléhat na stát. Měli bychom proto být připraveni a zajistit si dopředu zásoby i způsob jejich doplňování a obnovy,“ dodal předseda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Jakubský.

Správa státních hmotných rezerv se s Hospodářskou komorou dohodla i na spolupráci při kontrole zkoušek a certifikací výrobků. Podle Hospodářské komory, byť se v posledních týdnech jednalo o výjimečnou situaci, jakkoliv flexibilní a výjimečná opatření by neměla ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo jiné aspekty ochrany veřejného zájmu. Člen představenstva Hospodářské komory Alexander Šafařík-Pštrosz, který zároveň působí v Technickém a zkušebním ústavu stavebním, také proto za Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací během schůzky se šéfem SSHR inicioval dokončení podpisu memoranda o spolupráci v oblasti zkoušek, certifikací a inspekcí.

Tématem jednání ale nebyly jen ochranné pomůcky. Podle předsedy Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Ivo Hlaváče je nezbytné zabývat se i problematikou zásob a distribuce léků a vakcín. „ČR nemá kritické zásoby léků a vakcín. Na druhou stranu se obávám, že slábne ochota na vládní úrovni se tím zabývat,“ poznamenal Hlaváč. Z pohledu Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory je pak potřeba legislativně řešit statut krizového stavu a možnosti zapojení českého obranného průmyslu do kritické infrastruktury.

Dnešního jednání se účastnili také ředitel Sekce majetkové a právní SSHR Vladimír Kudyn a ředitel odboru příprav hospodářských opatření Miloslav Novák. Za Hospodářskou komoru se kulatého stolu účastnili i člen představenstva a předseda Průmyslové sekce Hospodářské komory Zdeněk Petzl, Tomáš Pojar ze Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič a tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/