Hospodářská komora k vládnímu návrhu živnostenského zákona

27.11.2007

Hospodářská komora České republiky jako reprezentant české podnikatelské veřejnosti podporuje účinný boj ministerstva průmyslu a obchodu proti nadměrné byrokratické zátěži. Za jeden z významných přínosů ke snižování administrativní zátěže podnikatelů považujeme novelu živnostenského zákona v současnosti projednávanou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Hospodářská komora České republiky jako reprezentant české podnikatelské veřejnosti podporuje účinný boj ministerstva průmyslu a obchodu proti nadměrné byrokratické zátěži. Za jeden z významných přínosů ke snižování administrativní zátěže podnikatelů považujeme novelu živnostenského zákona v současnosti projednávanou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

STANOVISKO

Hospodářské komory České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony:

 

Zavedení jediné volné živnosti

Hospodářská komora České republiky podporuje zavedení jediné volné živnosti jako zjednodušující a jediné logické opatření.

 

Stanovení místní příslušnosti kteréhokoliv obecného živnostenského úřadu

Hospodářská komora České republiky přispěla k zapracování nového znění tohoto ustanovení do novely živnostenského zákona a domnívá se, že toto opatření nepochybně přispěje ke zlepšení efektivity rychlosti správního řízení před živnostenským úřadem

 

Prokázání odborné způsobilosti

Hospodářská komora České republiky prosazovala pro prokázání odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti podmínku absolvování odborné praxe. Navržený model prokazování odborné způsobilosti lze podpořit pouze za předpokladu zajištění do nejširší aplikace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Jediný průkaz živnostenského oprávnění

Hospodářská komora České republiky podporuje vydávání pouze jediného průkazu ve formě výpisu z živnostenského rejstříku (a tedy inkasování jediného poplatku) pro všechny obory živnostenského podnikání.

 

Správní poplatky

Hospodářská komora České republiky vítá samozřejmě kromě jediného poplatku za výpis z živnostenského rejstříku i stejný režim pro ohlášení dalších živností nebo podání dalších žádostí o koncesi, jakož i pro ohlášení změn. Dále podporujeme vyloučení změn některých údajů, např. pokud navazují na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, z poplatkové povinnosti. Hospodářská komora České republiky považuje novelu živnostenského zákona za přínosnou pro další rozvoj podnikání a podporuje její schválení.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/