Hospodářská komora České republiky vypraví podnikatelskou misi do Gabonu

02.07.2012

Evropská dluhová krize nutí české podnikatele rozhlížet se i na mimoevropské trhy, na kterých by byl o tuzemské výrobky zájem. Velký potenciál v této oblasti představuje Afrika. Proto Hospodářská komora České republiky uspořádala ve spolupráci se společností Swiss Invest – Private Capital Group, s.r.o. Africký den. Cílem této akce bylo přiblížit africká teritoria českým podnikatelům a navázat tak na oficiální návštěvu prezidenta České republiky pana Václava Klause v Senegalu v roce 2011.

„Je skutečně třeba zaměřit se na mimoevropské trhy, kde nejen Asie, Amerika ale především Afrika nabízí nový obrovský potenciál pro spolupráci. V loňském roce byl objem exportu České republiky rekordní, téměř 2,9 bilionu korun, což představuje už plné čtyři pětiny HDP České republiky. Do zemí mimo Evropskou unii ovšem směřovalo jen 16 % exportu a právě v tomto vidíme obrovský prostor, ve kterém Afrika hraje nezastupitelnou roli,“ říká Josef Cílek, viceprezident HK ČR.

Zájem českých firem o tuto akci byl enormní. Své výrobky či služby mělo zájem před africkými zástupci prezentovat mnoho firem: „Při sestavování programu Afrického dne jsme museli pečlivě selektovat firmy, kterým jsme dali možnost svou firmu představit. Dokonce muselo dojít k selektování firem dle toho, které firmy se na tamních trzích skutečně uplatní. Při této selekci jsme se zaměřili především na vytipované obory,“ potvrzuje Miroslav Martinek, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory České republiky.

Preferovanými obory pro Africký den byl infrastruktura a zemědělství. Z hlediska infrastruktury se v zemích Subsaharské Afriky konkrétně jedná o urbanistiku měst, výstavbu cest, železnic a v neposlední řadě i o energetiku. Na afrických trzích je vysoká poptávka i o zemědělskou techniku. „Velký úspěch měla prezentace společnosti Zetor. Afričané totiž mají opět zájem o tradiční a kvalitní české Zetory oproti méně kvalitním běloruským traktorům,“ dodává Miroslav Martinek.

Dalším oborem, který HK ČR vyhodnotila jako velmi perspektivní, je zdravotnictví. Důvodem byla mimo jiné úspěšná dostavba Librevillské nemocnice ve státě Gabon, kterou české firmy nejen projektovaly, ale podílely se i na její výstavbě. V současné době navíc probíhají jednání o návrzích nových nemocnic a to nejen ve státě Gabon, ale i na Pobřeží slonoviny. Dalšími zeměmi, které mají dlouhodobě zájem spolupracovat s českými podnikateli, jsou Senegal, Guinea či Ghana.

„Vzhledem k tomu, že africké země nedisponují evropským know how, jsem přesvědčen, že africké země nabízí českým firmám nebývalé možnosti. Dlouhodobě největší zájem o české podniky má stát Gabon. Ten na Africký den vyslal nejpočetnější delegaci v čele s generálním ředitelem agentury na podporu investic CDE. Tato agentura je africkou obdobou agentury CzechInvest,“ zmiňuje Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

První Africký den byl zaměřen především na prezentaci a nabídku českých firem pro africké potenciální partnery. V rámci úvodních jednání podepsali členové gabonské delegace s Hospodářskou komorou České republiky memorandum, které je zaměřeno výhradně na export českých technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou, kterých je v Africe nedostatek. Představitelé CDE vypraví z Gabonu do Prahy v brzké době další delegaci, která již bude jednat s konkrétními českými podnikateli. Veškerá jednání gabonských představitelů a českých firem jsou pod vedením HK ČR. „Hospodářská komora České republiky hodlá po návštěvě gabonských delegátů vyslat do tohoto perspektivního teritoria podnikatelskou misi s již konkrétními projekty,“ zmiňuje závěrem Miroslav Martinek, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory České republiky.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/