Hospodářská komora České republiky jako první v republice certifikovala strážné a detektivy

30.09.2009

30. září 2009: Hospodářská komora České republiky ve středu 30. září jako první subjekt v České republice udělila osvědčení o odborné způsobilosti strážný nebo detektivní koncipient. Certifikát obdrželo celkem 11 osob. Z nich tři si odnesly vedle zmocnění pro výkon strážného také kvalifikační doklad pro výkon činnosti detektivního koncipienta.

„Při spoluvytváření systému ověřování kvalifikací nám jde o jeho maximální pružnost a aplikovatelnost v praxi,“ řekl viceprezident hospodářské komory Zdeněk Somr, který je zodpovědný za oblast vzdělávání.

Ve dvou zkušebních komisích působili zástupci Komory podniků komerční bezpečnosti, České komory detektivních služeb, České komory služeb ochrany majetku a osob, Českého klubu bezpečnostních služeb a Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Mezi hosty veřejné zkoušky byli i další autorizovaní zástupci HK ČR. Těch je aktuálně 38.

Kvalifikační zkouška má přinést záruku klientovi a zároveň nejširší veřejnosti, že pořádková služba jedná adekvátně a v souladu se zákony pro oblast trestního a občanského práva.

V Česku je zhruba 50 tisíc zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb. Do konce roku 2011 musejí všichni tito zaměstnanci získat výše uvedený certifikát, pokud nemají alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a tři roky praxe.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/