Hospodářská komora a Svaz měst a obcí: Odpady se týkají nás všech

Hospodářská komora ČR a Svaz měst a obcí ČR spojí síly v přípravě strategie, která by měla především městům a obcím pomoci zorientovat se v odpadové problematice a hledat nová řešení, která jsou v souladu s novou legislativou. Shodli se na tom viceprezident Komory Radek Jakubský a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

„Odpady se týkají nás všech, tedy i podnikatelů. I naši členové, nejen obrovské průmyslové podniky, řeší, jak se zbavit odpadního materiálu, neskládkovat a neplatit nemalé finance za v tuto chvíli neefektivní likvidaci odpadu. Společně se Svazem měst a obcí bychom proto mohli spojit síly a hledat ta nejvhodnější řešení týkající se vzniku a provozování komplexního lokálního odpadového systému, který by mohli ve svůj prospěch využívat a být do něho zapojeni i naši členové, protože i ti při svých aktivitách a výrobních procesech jsou původci odpadů, jejichž struktura a charakteristika jsou do značné míry shodné s lokálním komunálním odpadem,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský s tím, že současná řešení nakládání s odpady jsou dávno překonaná bez možnosti dalšího vývoje a pokroku.

„Skládkování nebo například spalování odpadu jsou zastaralé metody, které navíc nejsou vůbec šetrné k životnímu prostředí. My společně můžeme díky moderním technologiím najít inovativnější řešení, která s sebou přináší maximální zpětné využití odpadů do finálních materiálových produktů nebo jejich transformaci do environmentálně čistých zdrojů pro výrobu energie v průmyslu či dopravě. Nejefektivnější technologie pro danou spádovou oblast se přitom můžou lišit i v návaznosti na strukturu průmyslu či rozsahu služeb v daném místě nebo regionu,“ dodal Jakubský.

Nový zákon o odpadech, ale také klimatická politika EU zasáhne jako první města a obce, které jakožto legislativně definovaní původci komunálního odpadu nesou největší odpovědnost za poskytnutí nejlepšího řešení pro své občany.

„Proto dlouhodobě stojíme o spolupráci se soukromým sektorem, který přináší know-how a inovativní technologie či postupy. Pouze zákazy a limity města, obce a soukromý sektor racionální a dlouhodobě udržitelné nakládání s odpady nezajistí, bez patrné a jasně definované legislativní, finanční nebo metodické podpory státu a spolupráce se však nikam nepohneme. Shodli jsme se tedy s panem viceprezidentem, že naše společné kroky povedou i na dotčená ministerstva a příslušné instituce,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

Z jednání vyplynulo, že jediným řešením je společná spolupráce, v první fázi spočívající ve výměně dat a zkušeností. Obě instituce plánují uspořádat pro zástupce měst, obcí a firem sérii seminářů
a workshopů, na kterých budou mít možnost se seznámit s možnostmi, jak efektivně nakládat s odpady a veškerý odpad zpětně plně využít.