Horší problém se stárnutím populace než v České republice budou mít jen Japonci

25.04.2008

„Za reformní úsilí bych České republice udělil medaili, ale… musíte tímto směrem pokračovat. Malá otevřená ekonomika, která spoléhá na výrobní hospodářství, se musí udržovat v kondici. Musíte oslavit své úspěchy, ale hned potom se musíte zamyslet nad tím, co je nutné udělat pro udržení konkurenceschopnosti a abyste byli atraktivní destinací pro investice. A to musíte dělat každý den,“ řekl generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Angelo Gurría v českém senátu. Silný ekonomický růst posledních let je povzbudivý a rizika spojená s inflací zvládnutelná, konstatovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své zprávě o české ekonomice. Existují však výzvy, z nichž nejdůležitější je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala se stárnutím populace. Podle Gurríi je to problém i řady dalších zemí, pro Českou republiku je však zvlášť významný. „Horší problém než pro vás to představuje už jen pro Japonsko,“ konstatoval Gurría.

 

„Za reformní úsilí bych České republice udělil medaili, ale… musíte tímto směrem pokračovat. Malá otevřená ekonomika, která spoléhá na výrobní hospodářství, se musí udržovat v kondici. Musíte oslavit své úspěchy, ale hned potom se musíte zamyslet nad tím, co je nutné udělat pro udržení konkurenceschopnosti a abyste byli atraktivní destinací pro investice. A to musíte dělat každý den,“ řekl generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Angelo Gurría v českém senátu. Silný ekonomický růst posledních let je povzbudivý a rizika spojená s inflací zvládnutelná, konstatovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své zprávě o české ekonomice. Existují však výzvy, z nichž nejdůležitější je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala se stárnutím populace. Podle Gurríi je to problém i řady dalších zemí, pro Českou republiku je však zvlášť významný. „Horší problém než pro vás to představuje už jen pro Japonsko,“ konstatoval Gurría.Podle demografických prognóz Organizace spojených národů nastanou v Česku v první polovině tohoto století dvě fáze rychlého stárnutí. První začne již roku 2012 a potrvá do počátku dvacátých let, druhá začne v polovině třicátých let a skončí kolem roku 2050. Z výpočtů Evropské komise vyplývá, že nedojde-li ke změně politik, bude dodatečný tlak na výdaje v roce 2050 odpovídat téměř sedmi procentům hrubého domácího produktu. To představuje jeden z největších fiskálních tlaků v zemích Evropské unie.Rychlý hospodářský růst přitom představuje jedinečnou příležitost pro snížení rozpočtového deficitu a uskutečnění strukturálních reforem. Zpráva konstatuje, že ani předchozí ani současná vláda tuto šanci plně nevyužily. Pokračovat v začatých reformách je tedy pro Českou republiku velmi důležité. Reformy by měl zahrnovat ambicióznější stanovování cílů pro deficit rozpočtu. Podle Gurríi je třeba využít příznivého ekonomického vývoje nikoli k plýtvání příjmů na dodatečné výdaje, ale k další konsolidaci. „V Německu například zvažují, že vyrovnaný rozpočet by byl zakotven v ústavě,“ podotkl Gurría. Pokračování reforem ve zdravotnictví Je třeba také pokračovat v reformách zdravotnictví. „Zavedení poplatků je v souladu s tím, co se děje v jiných zemích. Zabraňují zneužívání lékařské péče a napomáhají ztransparentnění systému,“ uvedl Gurría. Regulační poplatky doporučovala OECD již ve svém předchozím hodnocení.V současnosti projednává vláda druhou fázi reformy zdravotnictví, v níž je klíčový návrh převést zdravotní pojišťovny na akciové společnosti. „Druhá fáze reformy by mohla mít významný dopad na posílení konkurence v oblasti kvality a ceny služeb. Zkušenost zemí OECD s tímto typem reformy jsou však zatím stále omezené,“ připouští zpráva. Generální tajemník OECD upozornil na to, že bude třeba „ohlídat“ pojišťovny, respektive jejich snahu „sbírat smetanu“ v podobě nejméně rizikových pojištěnců, protože po reformě se může zvýšit jejich motivace k takovému jednání. Dále bude třeba, aby regulátor odvětví dohlédl na to, aby větší konkurence na trhu poskytovatelů zdravotnických služeb nevedla ke snížení kvality zdravotní péče. Penzijní systém Vyrovnat se se stárnutím populace bude muset být schopen také důchodový systém. Zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu je podle OECD nutností. Dobrovolné penzijní připojištění je v Česku běžné, ale úspory na jednoho účastníka jsou nízké. „Je třeba důkladně přepracovat předpisy a legislativu týkající se soukromých penzijních fondů, a to zejména restriktivní nařízení, dle kterého pojištěncům nemohou být připsány negativní výnosy. Zároveň by měla být kriticky zhodnocena podpora a daňové úlevy penzijního připojištění,“ uvádí zpráva. Podle ní by nejlepším řešením bylo, kdyby toto spoření nabylo atraktivnosti v důsledku legislativního přehodnocení i bez podpor státu. Reforma daní Zpráva se přirozeně zabývá i českou daňovou reformou. Snížení daní se týká právnických i fyzických osob. Rovná sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši patnácti procent ze superhrubé mzdy (odpovídající 23 procentům z obvyklého základu) přinesla největší prospěch vysokopříjmovým skupinám obyvatelstva. Další úlevu pak pro tuto skupinu znamená zavedení stropu vyměřovacího základu pro stanovení pojistného. Přínosem pro nízkopříjmové je snížení průměrného daňového zatížení díky všeobecnému zvýšení slev na dani. Placení daní ze superhrubé mzdy je mimochodem velmi neobvyklé a neexistuje v žádné jiné zemi v rámci OECD.Ztráty rozpočtových příjmů, které znamenají změny v daních z příjmů, kompenzuje zvýšení nižší sazby daně z přidané hodnoty a výrazné zvýšení spotřební daně z cigaret. V plánu je také zjednodušení daňové legislativy a podle OECD by se měla postupně snižovat i podpora vlastnictví a modernizace bydlení. „Bylo by vhodné zvážit další sblížení sazeb DPH, což by umožnilo větší přizpůsobení daňového mixu. Podobně jako v mnoha dalších zemích OECD jsou i v České republice nyní rozdíly v sazbách DPH motivovány sociálními aspekty. Ty je však lepší řešit v rámci systému sociálního zabezpečení,“ uvádí zpráva. Trh práce Současné rychlé tempo hospodářského růstu snižuje dlouhodobou strukturální nezaměstnanost v jednotlivých regionech. Na druhé straně však vytváří nový problém zajištění dostatečné nabídky práce a dovedností pracující síly, která by podpořila vyšší tempo hospodářského rozvoje. Vedle daňové reformy, která přesouvá zdanění od práce směrem ke spotřebě, je podle OECD třeba zvážit také větší deregulaci zákoníku práce. „Přinejmenším by měla být provázána výpovědní lhůta a odstupné s dobou trvání pracovního poměru tak, aby u lidí s kratší dobou pracovního poměru představovaly menší zátěž,“ řekl Gurría.Dalším bodem je podle něho úplná liberalizace nájemného, která by přispěla k mobilitě pracovních sil.Pracovníky bude v budoucnu třeba hledat i tam, kam se zatím zaměstnavatelé příliš pozorně nedívali: v rodinách s malými dětmi a mezi důchodci, pozornost si zaslouží i odstranění překážek pro nestandardní pracovní úvazky. Je tedy nutná reforma, která by pomohla rodičům skloubit práci a rodinu. „Mateřská dovolená je v České republice příliš dlouhá. V některých případech to zrovna moc nepomáhá. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že dlouhá období bez práce škodí profesnímu rozvoji rodičů, což samozřejmě nevyhovuje zaměstnavatelům. Délka mateřské a rodičovské dovolené dohromady by měla být maximálně dva roky nebo méně,“ vysvětlil Gurría. Česká vláda však naznačila, že tímto doporučením se pravděpodobně nebude řídit. Školství Zvýšené napětí na trhu práce a stále značný příjmový rozdíl v porovnání s průměrem Evropské unie podtrhuje potřebu dobrého školství. „Otázka zní, jak zajistit lepší vzdělání lidem, jejichž země se mění z montovny, kterou ohrožují státy s levnou pracovní silou, na zemi produkující výrobky s vysokou přidanou hodnotou a služby,“ podotkl Gurría.Česko se stále drží středoevropské tradice rané selekce studentů již na druhém vzdělávacím stupni. Proto má vysokoškolské vzdělání jen malá část populace. „Toto elitářství by mělo být zastaveno menší selekcí studentů a širším přístupem k výukovým programům, které by jim umožnily pokračovat na vysokých školách,“ uvádí zpráva OECD. Podle ní by mělo být na českých vysokých školách zavedeno školné. Jak využít přínosy globalizace Rychlý růst zpracovatelského průmyslu zaměřeného na vývoz je jedním z klíčových rysů ekonomického rozvoje České republiky. Schopnost využít přínosy globalizace vyžaduje podle OECD v podstatě stejnou politiku jako podpora ekonomického růstu obecně. Česká vláda by se však měla zbývat některými specifickými prioritami, které odstraňují překážky hladkého fungování trhu a zabraňují tržním selháním.Jednou z nich je zabezpečení ekonomické opodstatněnosti investičních pobídek a úprava existujících programů. Další je reforma migrační politiky, což umožní vyřešit alespoň částečně nedostatek pracovních sil na trhu. Za třetí je možné jmenovat zabezpečení kvalitní dopravní infrastruktury efektivním využitím prostředků z evropských fondů, spoluprací veřejného a soukromého sektoru a účinnějším odstraněním bariér vstupu do železniční nákladní dopravy. A konečně podpora oblastí hospodářského růstu řešením místní a regionální infrastruktury (hlavně v Praze a okolí).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/