Hongkong podepsal se státy ASEAN smlouvu o volném obchodu a související investiční smlouvu

06/12/2017

Během summitu států ASEAN byly v Manile podepsány dne 12. listopadu 2017 dvě smlouvy mezi SAR Hongkong a deseti členy ASEAN: smlouva o volném obchodu ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA) a investiční smlouva ASEAN – Hong Kong Investment Agreement (AHKIA). Oba dokumenty přispějí ke snížení celních tarifů pro zboží z Hongkongu a k lepší investiční ochraně a tím k prohloubení ekonomické spolupráce a rozšíření obchodu i investic nejen mezi státy ASEAN a Hongkongem, ale i s kontinentální Čínou. Smlouva vstoupí v platnost 1. ledna 2018.

Smlouvy řeší řadu aspektů v obchodu se zbožím, jako jsou celní tarify, otázka původu zboží, celní procedura, usnadnění obchodu, technické a sanitární a fytosanitární opatření. V oblasti služeb upravují ekonomickou a technickou spolupráci, podporu investic, řešení sporů a další oblasti. Ani jedna z podepsaných smluv neřeší otázku vládních zakázek. Realizaci obou smluvních dokumentů bude posuzovat pravidelné zasedání Společného výboru pro implementaci FTA a investiční smlouvy.

Hongkong má v oblasti obchodu autonomii na kontinentální Číně, je členem WTO a APEC. Přitom jeho otevřená ekonomika hraje významnou roli v obchodu mezi Čínou a státy ASEAN. S Čínou má od roku 2003 uzavřenu smlouvu o volném obchodu Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), v rámci které má zboží a služby z Hongkongu preferenční přístup na čínský trh. I to je stimulem rostoucích obchodních vazeb Číny se státy jihovýchodní Asie prostřednictvím Hongkongu. Reexport zboží ze států ASEAN do Číny přes Hongkong roste od roku 2012 ročně průměrně o 6,5 % a v roce 2016 celých 12 % obchodu mezi státy ASEAN a Čínou v hodnotě 54 mld. USD směřovalo přes Hongkong.

Za poslední dekádu se objem vzájemné výměny zboží mezi Hongkongem a státy ASEAN zvýšil o 72 %, ASEAN je druhým největším obchodním partnerem Hongkongu se vzájemnou výměnou zboží v roce 2016 v objemu 107 mld. USD; obchod se službami měl v roce 2015 hodnotu 15,4 mld. USD. Nejdůležitějšími obchodními partnery je Singapur (39 % hongkongského obchodu se státy ASEAN), Thajsko (16 %) a Vietnam (15 %). Podle údajů o investicích hongkongských subjektů v zahraničí za rok 2015 jsou státy ASEAN na 6. místě s 28 mld. USD a stejnou příčku drží i státy ASEAN s částkou 71 mld. USD, pokud se týká přílivu přímých zahraničních investic do Hongkongu.

Uzavření smlouvy o volném obchodu se státy ASEAN má pro Hongkong výhody ve snížení celních tarifů. Hongkong je bezcelní zónou, s výjimkou vybraného alkoholu, tabákových výrobků a derivátů ropy. Naopak zboží z tohoto teritoria podléhá vysokým clům ve státech ASEAN. Od vstupu smlouvy v platnost dne 1. ledna 2018 budou cla na dovoz hongkongského zboží v Singapuru snížena na nulu a s dalšími zeměmi budou tarify postupně snižovány v souladu s jejich ekonomickou vyspělostí. Brunei, Malajsie, Filipíny a Thajsko odstraní clo u 85 % tarifních linek do 10 letů a sníží tarify u dalších 10 % linek do 14 let, Vietnam a Indonésie odstraní clo u 75 % linek do 10 let a sníží clo u dalších 10 % tarifních linek do 14 let, Kambodža, Laos a Myanmar odstraní clo u 65 % tarifních linek do 15 let a sníží clo u dalších 20 % tarifních linek do 20 let.

Jako konkrétní příklad zvýhodnění investičních podmínek pro přístup hongkongských firem na trhy států ASEAN je možno uvést zvýšení zahraničního podílu u telekomunikačních firem v Thajsku z 49 % na 70 %. Podepsané dokumenty rovněž umožní pro podnikatele z Hongkongu pobyt ve státech ASEAN do 90 dnů bez obchodního víza a současně budou uvolněny počty zahraničních pracovníků v teritoriu.

Vypracoval: Ing. Milan Vágner