Hlasování na sněmu Hospodářské komory ČR vstupuje do 21. století

Ve spolupráci se studenty Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha v tomto týdnu Hospodářská komora zrealizovala úspěšné testování nového elektronického hlasovacího systému. Ten najde své místo nejenom na nejbližším 33. sněmu Hospodářské komory, kde nahradí doposud používané hlasovací lístky, ale budou ho moci využít i další subjekty v rámci komorové sítě. V budoucnu by tak měl najít využití i při dalších aktivitách .

„Podobně jako jiné významné instituce hledáme cesty, jak efektivně využívat digitalizaci. Vyvinutý software musí nejen nabízet intuitivní ovládání pro uživatele, ale zohlednit i řadu procesních specifik Sněmu HK ČR,“ vysvětluje Tomáš Vrbík, tajemník Úřadu Hospodářské komory České republiky.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/