HK se stala hlavním partnerem konference DiGiS

Hospodářská komora České republiky byla hlavním partnerem odborné mezinárodní konference k projektu DiGis (Erasmus+ klíčové oblasti2), která se konala ve čtvrtek 2.11.2023 souběžně s festivalem virtuální a rozšířené reality – Future Mind fest konaným v Praze na ČVUT – Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Hospodářská komora je zapojena do projektu jako leader společně s dalšími odbornými partnery projektu z celkem 5 evropských zemí.

Na konferenci byly představeny výstupy projektu DiGis, tj. především nové vzdělávací moduly, instruktážní videa, která jsou k dispozici v online verzích a dále též 2 nové profese – Programátor a vývojář aplikací VR a Vývojář a operátor bezpilotních leteckých systémů.

Součástí konference byly rovněž i praktické ukázky VR a simulátor dronu, které si mohli všichni účastníci akce vyzkoušet a seznámit se s jejich možnostmi využití v nejrůznějších oborech.

Hospodářská komora si je vědoma, že drony a virtuální realita jsou nejrychleji rostoucími oblastmi nových inteligentních technologií (Průmysl 4.0) s obrovským potenciálem dalšího rozvoje v mnoha dalších odvětvích a s přínosem pro evropské hospodářství a společnost.

                  

V návaznosti na tuto konferenci, proběhlo v pátek 3. listopadu setkání všech projektových partnerů ze zúčastněných 5 evropských zemí. Diskutovány byly výstupy projektu DiGis, jejich udržitelnost v jednotlivých zemích do budoucna a celkové zhodnocení realizace tříletého projektu.

Více informací o projektu je možné naleznout na: https://erasmusplus-digis.com