HK ČR: Drobný podnikatel by měl úhradou paušálu získat „klid pro své podnikání“.

22.02.2018 Odbor vnější komunikace

Hospodářská komora uspořádala ve svých prostorách v úterý 20. února odbornou diskuzi o možnostech efektivního pojetí paušalizace u daně z příjmů fyzických osob. Několikahodinové výměny názorů se zúčastnila desítka expertů z Hospodářské komory, Komory daňových poradců, Ministerstva financí a Finanční správy. Rozpravu moderoval Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz úřadu HK ČR.

Diskuze navazovala na koncept jedné paušální daně, se kterým přišla HK ČR před téměř dvěma lety, a hledala styčné body jak v rámci aktuálních legislativních návrhů rezortu financí (tzv. daňový novelizační balíček 2019, novelizace EET), tak v zamýšlené budoucí rekodifikaci zdanění a zpojistnění příjmů.

Rozebíraly se praktické zkušenosti s aplikací dnešních paušalizačních nástrojů, jimiž jsou výdaje uplatňované procentem z příjmů a sjednávání daně s finančním úřadem. Ambicí případných změn, anebo alternativ stávajících nástrojů by mělo být zjednodušení správy včetně snížení její snížení nákladnosti – jak na straně podnikatelů, tak i státu – a zvýšení právní jistoty daňových poplatníků.

Drobný podnikatel by měl úhradou paušálu získat „klid pro své podnikání“.

Shoda byla nalezena, pokud jde o potřebu integrace správy daně z příjmů fyzických osob a povinného pojistného. Předpokladem jakékoliv smysluplné konkrétní podoby nové či inovované paušalizace je, aby byla představovala ve srovnání se stávajícím způsobem zdanění atraktivní – z hlediska podnikatele – alternativní volbu. Samozřejmá prozatím není ani příjmová či jiná hranice, která by měla vymezit podnikatele, jichž by se nová paušalizace týkala.

Účastníci se shodli na užitečnosti setkání, které vyvolalo potřebu dalších analýz a upřesnění mantinelů coby domácích úloh k řešení jak na straně Hospodářské komory, tak na straně kompetentních orgánů veřejné moci. Tím je dáno, že konstruktivní pracovní schůzky v podobném formátu budou v budoucnu pokračovat.

/jak-na-