HK ČR a SP ČR: Uhelná komise by měla vyhodnotit reálné možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a jádro

21.08.2019

Některé nevládní organizace žádají okamžité odstavení všech uhelných elektráren bez jakýchkoliv analýz dopadů takového kroku, který by se mohl negativně odrazit v dostupnosti dodávek energií za přijatelné ceny pro domácnosti i podniky, v zaměstnanosti a jiných sociálních aspektech a v konečném důsledku v ekonomice jako celku. Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky před takovými neuváženými nápady varují.

Podrobnosti v tiskové zprávě

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/