Hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík vystoupil na semináři Evropské fondy Aktuálně pořádaném HK ČR a vyzdvihl činnost komory pro podnikatele

26.05.2008

Podnikatelům v Olomouckém kraji byl určen seminář, který se konal dne 21. května na krajském úřadě v Olomouci. Jednalo se v pořadí již o osmý odborný seminář o evropských fondech z celorepublikového cyklu Evropské fondy Aktuálně, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků ČR. Tématem semináře organizovaného ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, kterého se zúčastnilo téměř 70 firem, bylo financování projektů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013 a dále seznámení s aktuálními a připravovanými výzvami.

O samotnou náplň semináře se postarali odborníci z ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, agentury CzechInvest, Úřadu Regionální rady a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami programovacího období 2007-13, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v Olomouckém kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik či finančním managementem.

Hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík na úvod semináře uvedl: „Olomoucký kraj vytvořilv předchozím období finanční nástroj, obdobu operačního programu, který zafinancoval z krajského rozpočtu. Žadatelé tak mohli získat zkušenosti s realizací projektů dříve, než byly spuštěny operační programy spolufinancované z evropských fondů. V současném programovacím období 2007 – 2013 má Olomoucký kraj k dispozici Regionální operační program pro Střední Moravu, v jehož rámci mohou podnikatelé žádat o dotace ve třech z celkových čtyř prioritních os.“ Zároveň pochválil činnost Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje, kdy vyzdvihl její aktivitu a zmínil, že ve velmi krátkém časovém úseku navštívil již třetí akci, kterou komora pro podnikatele uspořádala.

Tomáš Sýkora, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje řekl: „Krajská hospodářská komora především usiluje o komunikaci mezi podnikateli a věnuje se různorodým aktivitám zaměřeným na podporu a rozvoj podnikání v Olomouckém kraji.“

Jarmila Bartuňková, z oddělení evropských záležitostí Hospodářské komory České republiky věnovala svůj přípěvek rozdílům mezi předchozím programovacím obdobím EU a tím současným. „Programovací období 2007 – 2013 představuje výzvu a příležitost pro aktivní subjekty v České republice vyčerpat co nejvíce z celkové alokace 26,7 mld. EUR během sedmiletého období, z čehož je na podporu podnikání určeno zhruba 5,1 mld. EUR.“

Lenka Gondová z regionální kanceláře agentury Czechinvest pro Olomoucký kraj
seznámila posluchače s aktuálně vyhlášenými výzvami v rámci Operačního programu podnikání a inovace a seznámila je s novým elektronickým systémem podávání žádosti. „Agentura Czechinvest pomáhá podnikatelům konzultovat jejich projektové záměry a zacílit je do správného dotačního titulu. Služby agentury CzechInvest jsou bezplatné.“

„Intenzivnější podpora podnikatelských záměrů v cestovním ruchu na území Olomouckého kraje je směřována do území se zřetelným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o regiony Jesenicka, Šumperska a samotného města Olomouc,“ řekl Zdeněk Bogoč z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Markéta Kůrková ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve své prezentaci provedla podnikatele tzv. Programem rozvoje venkova. „Vyhlašování výzev v jednotlivých opatřeních Programu rozvoje venkova probíhá následujícím systémem. Ministr zemědělství s časovým předstihem (čtyři měsíce) vyhlásí termín příjmu žádostí. Příjmové kolo trvá přibližně po dobu tří týdnů. V každém opatření je vyhlášen příjem žádostí alespoň jednou ročně.“

„Agentura CzechInvest vyhlásila novou výzvu programu ICT v podnicích, v níž alokovala celkem 1 miliardu korun na projekty rozvoje informačních a komunikačních technologií ve firmě. Pokud podnikatelé chtějí v nejbližších letech obnovit své firemní ICT, je to jedinečná příležitost, jak na ně získat dotaci EU. Naše společnost je jim s definicí ICT projektů připravena pomoct,“ zdůraznil během svého vystoupení Petr Očko ze společnosti Teléfonica 02 Czech Republic, a.s., generálního partnera Hospodářské komory České republiky.

„Získat dotaci z evropských fondů může ten, kdo přesně ví, co chce svojí investicí dokázat, kde získá konkurenční výhodu a jak tím zlepší svoji pozici na trhu,“ uvedl během své prezentace k přítomným podnikatelům Lukáš Němec ze společnosti Česká spořitelna, a.s. / Raven EU Advisory.

Prezentace společnosti Eurovision, a.s., kterou přednesla Renata Dvořáková, se zaměřila především na upozornění na nejčastější chyby, kterých se podnikatelské subjekty nejčastěji dopouštějí při přípravě žádosti o spolufinancování. Na modelových příkladech konkrétních projektů, které získaly dotaci, ukázala, jak těmto chybám předcházet a jakým způsobem připravit žádost, aby šance na přidělení dotace byla co nejvyšší.

Podle Petra Laníka z České spořitelny, a.s. je financování rozvoje i běžných provozních potřeb malých a středních českých firem často spojováno s jasnou vizí dosáhnout na finanční podporu ze strukturálních fondů a ostatních veřejných zdrojů. Přílišná soustředěnost výhradně na získání podpory mnohdy vede k odpoutání pozornosti manažerů společností od dalších úvah o optimální formě financování konkrétních potřeb. Česká spořitelna připravuje bankovní produkty tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétním požadavkům klientů a současně v maximální míře dokázaly využívat výhod podpor ze strukturálních fondů i ostatních veřejných podpor. Umíme klientům poradit, jak co nejlépe a nejvýhodněji své potřeby financovat a poskytnout jim potřebné zdroje.

Fotogalerie

Prezentace: (pdf)
Lenka Gondová
Lukáš Němec
Markéta Kůrková
Petr Laník
Petr Očko
Renata Dvořáková
Zdeněk Bogoč
Jarmila Bartůňková

Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a probíhají ve všech krajských městech v ČR v průběhu roku 2008. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Další ze seminářů se uskuteční v Liberci dne 5. 6., dále (19. 6.) Pardubice, (26. 6.) Zlín, (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/