Francie otevřela pracovní trh Čechům

16.07.2008

Od 1. července získávají volný přístup k zaměstnání ve Francii čeští občané, kteří uvažují o zaměstnání v této zemi.

Podle rozhodnutí francouzské vlády už český občan nepotřebuje pracovní povolení a bude zaměstnán za stejných podmínek jako občan Francie. Umožněn bude také převod podpory v nezaměstnanosti (prostřednictvím formuláře E303) za účelem hledání práce.

Otevření pracovního trhu, které nastává v době francouzského předsednictví v Radě EU, platí kromě ČR pro celou tzv. osmičku. EU 8 zahrnuje státy, jež přistoupily k EU současně s ČR: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Slovinsko. Neplatí naopak pro Rumunsko a Bulharsko.

Ačkoliv volný pohybu pracovníků patří k základním občanským právům v EU, čeští zájemci byli od r. 2004, kdy se ČR stala členským státem EU, omezováni v přístupu na francouzský trh práce. Důvodem bylo rozhodnutí Francie zavést tehdy přechodné období, během kterého český občan potřeboval nejprve získat povolení k zaměstnání.

Více o práci ve Francii: https://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/francie/ .

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/