Fondy a programy EU jsou pro podnikatele, ale jen některé

05.12.2007

Představitelé státní správy a podnikatelského sektoru se 3. prosince na konferenci pořádané CEBRE ve spolupráci s hospodářskou komorou ČR (HK ČR), Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS ČR) pokoušeli za přítomnosti více než sedmdesáti zástupců firem a akademického sektoru odpovědět na otázku, zda jsou fondy a programy EU pro podnikatele. A odpověď? Ano, fondy a programy EU sice jsou pro podnikatele, ale jen některé.

Představitelé státní správy a podnikatelského sektoru se 3. prosince na konferenci pořádané CEBRE ve spolupráci s hospodářskou komorou ČR (HK ČR), Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS ČR) pokoušeli za přítomnosti více než sedmdesáti zástupců firem a akademického sektoru odpovědět na otázku, zda jsou fondy a programy EU pro podnikatele. A odpověď? Ano, fondy a programy EU sice jsou pro podnikatele, ale jen některé.

Účastníky konference uvítal Jan Wiesner, prezident KZPS ČR, který vyzdvihl význam programů EU pro podnikatele a roli CEBRE v zastupování podnikatelských zájmů v Bruselu. Jiří Kohoutek, výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zhodnotil zapojení podnikatelů do implementace i přípravy operačních programů a shrnul požadavky podnikatelů do tří bodů: zvýšení přístupu velkých podniků a zaměstnavatelských svazů k evropským dotacím, zjednodušení byrokracie a požadavek na zálohové/průběžné financování. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa se ve svém příspěvku zabýval Národním strategickým referenčním rámcem a jeho prvním cílem, konkurenceschopnou ekonomikou, stejně jako průběhem vyjednávání operačních programů. Náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest Michal Koryčánek představil roli CzechInvestu při implementaci a jeho služby pro podnikatele. Zmínil rovněž novou internetovou aplikaci pro podávání projektů eAccount a dosud publikované výzvy programů OPPI.

V druhém dopoledním bloku vystoupil Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR, který zdůraznil význam investic do vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů i fakt, že ne všechny české firmy mají dostatek prostředků na systémové vzdělávání. Zmínil rovněž úspěšné projekty SP ČR podpořené z evropských prostředků. Tajemník Hospodářské komory ČR Vladimír Šiška hovořil o vztahu podnikání a inovací, rozebral faktory konkurenceschopnosti MSP, inovační proces a především podporu inovací ze strukturálních fondů (OPPI a OPVVI). Zástupce sponzora konference, společnosti Telefónica O2 Czech Republic Petr Očko se zabýval inovacemi v oblasti informačních a komunikačních technologií z pohledu poradenské firmy. Ředitelka CEBRE Blanka Jakubcová účastníky seznámila s výsledky ankety Znáte fondy a programy EU?, kterou CEBRE organizovalo v říjnu mezi podnikateli ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz.

Odpoledne proběhly tři tematické workshopy zaměřené na podnikání a inovace, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a životní prostředí. V rámci workshopů se účastníci seznámili s finančními nástroji pro danou oblast, vyslechli si příklady úspěšných i neúspěšných projektů a měli možnost klást otázky i zástupcům poradenských firem.

Účastníci konference odcházeli vesměs spokojeni, protože převažující odpověď na průvodní otázku konference byla povzbudivá – fondy a programy EU jsou i pro podnikatele. Je však nutné mít na zřeteli dva základní aspekty: Ne každý finanční nástroj je použitelný pro každou firmu (některé jsou omezeny třeba velikostí firmy nebo OKEČ, apod.). Fondy a programy EU by zároveň neměly být cílem projektu firmy, nýbrž jen nástrojem k uskutečnění firemních projektů, které by se firma pokoušela i tak realizovat.

Mediálními partnery konference byli informační portál pro podnikatele BusinessInfo.cz, portál EurActiv.cz,, měsíčník DOTACE (dříve Dotační věstník) a webové stránky HK ČR www.komora.cz.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/