Firmy ze střední a východní Evropy jsou s platební morálkou často na štíru

31.07.2008

Firmy ze střední a východní Evropy platí faktury českým dodavatelům v průměru jedenáct dní po době splatnosti. Největší zpoždění mají společnosti z Rumunska a Polska (16, respektive 14 dní). Za rok 2007 znamenalo prodlení při úhradách škody ve výši 429 milionů korun. Průzkum probíhal v Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Pro pojišťovnu Atradius ho uskutečnila agentura Factum Invenio. Zúčastnilo se ho dvě stě firem různé velikosti a z různých oborů.

Se zpožděným zaplacením z Polska, Maďarska, Slovenska či Rumunska se v uplynulém půl roce setkala každá druhá česká firma. Zatímco české firmy předepisují zahraničním partnerům dobu splatnosti 26 dní, odběratelé ze sledovaných zemí platí v průměru až po 37 dnech. To je o pět dní později než tuzemští obchodní partneři. Nejblíže předepsané době splatnosti hradí závazky maďarské firmy (po 32 dnech), naopak nejdéle to trvá Polákům (čtyřicet dní) a Rumunům (42 dní). Zpoždění má za následek jen u těchto čtyř zemí za rok 2007 škodu ve výši 429 milionů korun.„Průzkum Platební morálka ve střední a východní Evropě ukázal, že firmy na východ a sever od našich hranic neberou datum splatnosti jako pevný termín. Bohužel i malé zpoždění v délce jednoho týdne třeba v případě Slovenska znamená pro české podnikatele ročně škodu přibližně 156 milionů korun. Touto částkou úvěrují své slovenské obchodní partnery a peníze nemohou využít pro své podnikání,“ říká Markéta Stržínková, ředitelka Atradius pro region střední a východní Evropy.Prodlení při zaplacení není přitom nijak ojedinělé. Se zpožděním plateb ze Slovenska se setkalo v uplynulém půl roce  43 procent dotazovaných firem, patnáct procent pak velmi nebo spíše často. Polští klienti někdy zaplatili později 51 procentům dodavatelů, s vyšší frekvencí pak více než čtvrtině (28 procentům). Maďarští odběratelé přetáhli datum splatnosti u 48 procent dotazovaných, častěji pak 18 procent. Rumunské firmy si daly na čas podle 55 procent exportérů, čtvrtina (26 procent) označila tento jev za častější. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/