Firmy považují společenskou odpovědnost za velmi důležitou

20.02.2008

Sdružení Business Leaders Forum ukončilo dvouletý projekt Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschopnosti k podpoře malých a středních podniků v Praze. Cílem bylo zvýšit konkurenceschopnost těchto podniků s pomocí mezinárodně znávaných standardů společenské odpovědnosti firem (CSR).

 

Sdružení Business Leaders Forum ukončilo dvouletý projekt Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschopnosti k podpoře malých a středních podniků v Praze. Cílem bylo zvýšit konkurenceschopnost těchto podniků s pomocí mezinárodně znávaných standardů společenské odpovědnosti firem (CSR).Osmi seminářů se zúčastnilo 231 lidí z 201 firem. Součástí projektu byly workshopy a tematicky členěné semináře podle jednotlivých pilířů CSR – ekonomického, sociálního a ochrany životního prostředí. Nechyběly ukázky jak komunikovat CSR uvnitř firmy i navenek nebo diskuse o transparentnosti podnikání, byrokracii a zkušenosti z praxe velkých firem. Vznikl také informační portál www.csr-online.cz a průvodce jak efektivně implementovat CSR do praxe. „Výsledky projektu a zpětná vazba nám ukázali, že CSR se i v tuzemsku stává součástí podnikatelských a obchodních strategií a ne pouze marketingovým nástrojem,“ uvedl Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders Fora.Součástí projektu byly také průzkumy. Z toho věnovaného využití společenské odpovědnosti firem malými a středními podniky v tuzemsku vyplynulo, že čím menší firma je, tím nižší je i znalost pojmu CSR. Navíc srovnání znalostí pražských a mimopražských firem dopadlo v neprospěch těch fungujících mimo metropoli.Odpovědné chování přitom považují za důležité téměř všichni dotázaní (více než 97 procent). Téměř devadesát procent firem realizuje alespoň jednu aktivitu CSR směrem k zaměstnancům. Tady se projevuje zejména u pražských podnikatelů skutečnost, že zápasí s nedostatkem kvalitních zaměstnanců a o to více se tedy snaží ty, které mají, udržet.Pokud jde o aktivity firem k prostředí, v němž působí, větší důraz i větší možnosti spolupráce se tu týkají firem mimopražských. Ty mají překvapivě také větší zájem o podporu uplatňování znevýhodněných skupin. Pražské firmy žijí v anonymnějším prostředí a mají menší možnost jeho přímého ovlivnění. Větší důraz kladou na vzdělávání a spolupráci s neziskovým sektorem.Průzkumu se zúčastnilo 252 firem, 65 procent z nich tvořily malé podniky, 23 procent střední a dvanáct procent velké. Většinu tvořili mimopražští respondenti, na které připadlo 76 procent. Více než polovina firem (51 procent) působí pouze v České republice, ostatní jsou mezinárodně operující podniky. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/