Firmy chtějí zmírnit regulaci, aby byly silnější v boji s hospodářským poklesem

24.04.2008

Tuzemští podnikatelé si často a jistě oprávněně stěžují na stále se měnící podmínky podnikání. Tento přístup vlád však není žádnou českou specialitou. Na neustále se měnící pravidla si stěžují i podnikatelé v jiných zemích. A vadí jim mnohem více, než regulační snahy místních vlád.

 

Tuzemští podnikatelé si často a jistě oprávněně stěžují na stále se měnící podmínky podnikání. Tento přístup vlád však není žádnou českou specialitou. Na neustále se měnící pravidla si stěžují i podnikatelé v jiných zemích. A vadí jim mnohem více, než regulační snahy místních vlád.Společnost PricewaterhouseCoopers provedla průzkum mezi 1150 generálními řediteli firem z padesáti zemí světa. Jednou z otázek bylo také hodnocení vlastní vlády s ohledem na snahu o snižování regulační zátěže a o vytvoření vhodného prostředí pro podnikání. Pouze v Indii a Číně se generální ředitelé domnívají, že jejich vlády vytvářejí příznivé podnikatelské prostředí a současně snižují regulační zátěž. Šéfové firem ve Francii jsou sice spokojeni s podmínkami pro podnikání, ale vláda podle nich nesnižuje regulační zátěž. Naopak ředitelé z Japonska uvedli, že se vláda snaží o snižování regulace, na druhou stranu však podle nich nevytváří příznivé podnikatelské prostředí.„To, co generální ředitelé chtějí především, jsou pevná regulační pravidla, se kterými mohou počítat do budoucna. Společnosti preferují dlouhodobě stabilní pravidla, podle kterých mohou uskutečňovat svá podnikatelská rozhodnutí. Daleko více než vlastní regulace jim vadí neustále se měnící pravidla,“ uvedl Jiří Halouzka z PricewaterhouseCoopers Česká republika.Generální ředitelé považují za největší hrozbu pro další růst hospodářský pokles ve většině vyspělých ekonomik světa. V souvislosti s tím volají po zmírnění regulačních opatření, aby se tak jejich podniky mohly i nadále soustředit na to, kvůli čemu existují – tedy na výrobu a prodej zboží a služeb zákazníkům. Přitom je jim jasné, že v provázané globální ekonomice určitá regulace vždy bude. Jde však o to, aby tato omezení přinášela jasné výhody.Průzkum doplněný o detailní rozhovory s vedoucími představiteli státního sektoru odhalil zdánlivý paradox: soukromé společnosti chtějí, aby vlády dělaly více i méně. Podniky požadují, aby se státní instituce vícezasazovaly o zmírňování skutečných globálních rizik, jako jsou klimatické změny, a o zajištění rovných podmínek pro podnikání. Na druhé straně však chtějí, aby vlády zmírnily omezení, která přímo zasahují do jejich podnikání.„Soukromý sektor se vždy nestaví k regulaci negativně, zvláště pokud pomáhá vytvářet rovná pravidla hospodářské soutěže a umožňuje tak všem společnostem volně soupeřit, dále se rozvíjet a zlepšovat. Jinými slovy by soukromé společnosti i státní instituce měly zajistit, aby jakákoli omezení byla vyvážena konkrétními výhodami,“ řekl Halouzka.Podle studie si více než polovina oslovených generálních ředitelů myslí, že vlády by měly podporovat sbližování globálních pravidel zdanění a dalších regulačních opatření. Tento postoj se však v různých zemích světa liší – v Itálii, Brazílii, Německu či v Indii s ním souhlasí více než 75 procent oslovených generálních ředitelů, zatímco ve Velké Británii je to pouze čtvrtina.Zhruba čtyřicet procent dotázaných generálních ředitelů též uvedlo, že jejich vláda by měla více udělat pro zlepšení situace v oblasti pracovního práva a daňových zákonů. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/