Finanční prostředky na snížení energetické náročnosti veřejných budov

08.10.2015

Výzva z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory, bude vyhlášena v polovině října 2015. Do této výzvy mohou vlastníci veřejných budov podávat projektové žádosti zaměřené na zateplení budov, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy, realizaci systémů využívajících odpadní teplo a izolaci solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Maximální výše podpory je 60% a příjem žádostí bude probíhat do 5. 1. 2016.

Publikace