Evropský soud chce od české vlády vyjádření ke stížnostem vlastníků domů

20.06.2007

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku oficiálně požádal vládu České republiky, aby se vyjádřila k přijatelnosti a odůvodněnosti stížností vlastníků domů a bytů. Majitelé poukazují na omezování svých vlastnických práv v důsledku právní úpravy regulace nájemného a nájemních vztahů.
„Evropský soud v současné době registruje celkem 59 takových stížností, které nicméně představují okolo 4 800 individuálních stěžovatelů. Z tohoto počtu vybral Evropský soud čtyři stížnosti, které projedná jako tzv. pilotní kauzy,“ říká vládní zmocněnec Vít A. Schorm, který Českou republiku zastupuje před Evropským soudem.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku oficiálně požádal vládu České republiky, aby se vyjádřila k přijatelnosti a odůvodněnosti stížností vlastníků domů a bytů. Majitelé poukazují na omezování svých vlastnických práv v důsledku právní úpravy regulace nájemného a nájemních vztahů.„Evropský soud v současné době registruje celkem 59 takových stížností, které nicméně představují okolo 4 800 individuálních stěžovatelů. Z tohoto počtu vybral Evropský soud čtyři stížnosti, které projedná jako tzv. pilotní kauzy,“ říká vládní zmocněnec Vít A. Schorm, který Českou republiku zastupuje před Evropským soudem.Vládě byla stanovena lhůta k podání stanoviska do 12. září 2007. Do této doby je nutné shromáždit potřebné materiály od jednotlivých ministerstev, zmapovat rozhodovací praxi vnitrostátních soudů a vypracovat ekonomické analýzy daného problému. Následně bude na základě těchto podkladů sepsáno stanovisko vlády ke stížnostem majitelů, které bude odesláno Evropskému soudu pro lidská práva.S kanceláří vládního zmocněnce spolupracuje na přípravě obhajoby státu odborný tým advokáta Petra Tomana. Pokud jde o délku řízení před Evropským soudem, lze předpokládat, že toto řízení může trvat i více než dva roky.