Evropský parlament dal zelenou zjednodušení obchodu se zbožím

25.02.2008

Evropský parlament schválil návrh nařízení o vzájemném uznávání v oblasti volného pohybu zboží na vnitřním trhu (přesně „nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES“). Souhlas Evropského parlamentu musí ještě potvrdit Rada EU. Přijetí návrhu zlepší postavení podnikatelů ve vztahu ke kontrolním úřadům při obchodování se zbožím na vnitřním trhu unie.

 

Evropský parlament schválil návrh nařízení o vzájemném uznávání v oblasti volného pohybu zboží na vnitřním trhu (přesně „nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES“). Souhlas Evropského parlamentu musí ještě potvrdit Rada EU. Přijetí návrhu zlepší postavení podnikatelů ve vztahu ke kontrolním úřadům při obchodování se zbožím na vnitřním trhu unie.Návrh, jehož cílem je zlepšit praktické uplatňování principu vzájemného uznávání v oblasti neharmonizovaných výrobků, zveřejnila Evropská komise vloni v únoru. Na základě tohoto principu mají výrobky vyrobené nebo uvedené na trh v jednom členském státě zajištěn volný pohyb v rámci celé Evropské unie.Návrh nařízení stanoví pravidla pro postup národních orgánů v případě, že hodlají omezit volný pohyb konkrétního výrobku, tj. aplikovat národní technický předpis namísto principu vzájemného uznávání. Zároveň zaručuje podnikatelům možnost uplatnit proti tomuto postupu připomínky ještě předtím, než je vydáno konečné rozhodnutí. Konečně pak návrh předpokládá vytvoření kontaktních míst v každém členském státě. Ta budou podnikatelům poskytovat informace ohledně přístupu na trh a informovat o administrativních procedurách v oblasti volného pohybu zboží.Návrh nařízení projednávaly členské státy během německého, portugalského a slovinského předsednictví a od počátku ho většina z nich podporovala. Během slovinského předsednictví se podařilo text dokončit a domluvit kompromisní znění návrhu, se kterým souhlasily jak členské státy, tak Evropská komise a Evropský parlament. Tento text také Evropský parlament schválil. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/