Evropský ombudsman

25.06.2007

HK ČR obdržela dopis ze sekretariátu Evropského ochránce práv „ombudsmana“, jehož funkci zastává v současnosti pan Nikiforos Diamandouros z Řecka. Přílohou dopisu je stručná informace, jak může evropský ombudsman pomoci podnikatelům, organizacím a svazům při jejich problémech s institucemi a úřady EU. Jen málokdo ví, že si podnikatelé mohou stěžovat u ombudsmana na takové problémy, jako jsou opožděné platby, smluvní spory, problémy s výzvami do tendrů, odmítnutí přístupu k dokumentům, neodůvodněné odklady a porušování základních práv.

HK ČR obdržela dopis ze sekretariátu Evropského ochránce práv „ombudsmana“, jehož funkci zastává v současnosti pan Nikiforos Diamandouros z Řecka. Přílohou dopisu je stručná informace, jak může evropský ombudsman pomoci podnikatelům, organizacím a svazům při jejich problémech s  institucemi a úřady EU. Jen málokdo ví, že si podnikatelé mohou stěžovat u ombudsmana na takové problémy jako jsou opožděné platby, smluvní spory, problémy s výzvami do tendrů, odmítnutí přístupu k dokumentům, neodůvodněné odklady a porušování základních práv. Pomoc ombudsmana je omezena na stížnosti proti postupu evropských institucí a nemůže zasahovat do problémů týkajících se národních institucí nebo obchodních sporů, může však každému poradit, na koho by se mohl obrátit.

Vzhledem k tomu, že podnikatelé a jejich asociace jsou zapojeny do evropských projektů a tendrů, z čehož mohou vznikat problémy, mohou se v takovém případě obrátit na ombudsmana, který poskytuje své služby zdarma, rychle a pružně. Někdy k vyřešení problému postačí telefonát příslušné instituci .

V letáčku ombudsmana pro podnikatele, který je k dispozici na HK ČR v angličtině, jsou uvedeny konkrétní příklady, kdy ombudsman pomohl vyřešit nějaký problém. Například na stížnost jedné malé firmy musela Evropská komise uhradit ihned její faktury na 17 tisíc EUR a vyplatit úroky z prodlení, protože nereagovala na sedm jejích urgencí. Podobně ombudsman zasáhl ve prospěch jiné firmy, které nebyl dán příslušným úřadem komise dostatečný čas k přípravě návrhu projektu v programu na podporu vědy a vývoje a firma dostala náhradu ve výši 21 tisíc EUR.

Je třeba, aby i čeští podnikatelé věděli, že je zde instituce, která jim v případném sporu s evropskou institucí může pomoci: Úřad evropského ochránce práv – evropského ombudsmana. Bližší informace je možné nalézt na www.ombudsman.europa.eu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/