Evropské fondy k možnostem financování podnikatelských záměrů v Královéhradeckém kraji

11.04.2008

Podnikatelům v Královéhradeckém kraji byl určen seminář, který se konal ve čtvrtek 10. dubna 2008 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Jednalo se v pořadí již o pátý odborný seminář o evropských fondech z celorepublikového cyklu „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků ČR v tomto roce. Tématem přednáškového dopoledne, organizovaným ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Severovýchodních Čech, jehož se účastnilo kolem 90 firem z Královéhradeckého kraje, bylo financování projektů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-13.

Podnikatelům v Královéhradeckém kraji byl určen seminář, který se  konal ve čtvrtek 10. dubna 2008 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Jednalo se v pořadí již o pátý odborný seminář o evropských fondech z celorepublikového cyklu „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků ČR v tomto roce. Tématem přednáškového dopoledne, organizovaným ve spolupráci s Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje , jehož se účastnilo kolem 90 firem z Královéhradeckého kraje, bylo financování projektů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-13.

O samotnou náplň semináře se postarali zástupci jednotlivých ministerstev a institucí, kteří se podílejí v procesu implementace evropských fondů v České republice a kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami programovacího období 2007-13, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v Královéhradeckém kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik, finanční management a dalšími důležitými souvisejícími tématy.

Seminář začal za účasti předsedy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Stanislava Sedláčkaředitele Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Vlastimila Juppy

 

„Na podporu podnikání je určeno zhruba 5,1 mld. EUR pro období 2007 – 2013. Síť hospodářských komor napomáhá k vyčerpání této alokace např. službami v oblasti poradenství, vzdělávaní a dalšími aktivitami. Uděláme maximum proto, aby pokud možno co největší část těchto peněz šla na podporu podnikání v Královéhradeckém kraji“ uvedl v úvodním příspěvku předseda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Stanislav Sedláček.

 

„Využijme prostředky k posílení dvou klíčových faktorů a to lidský potenciál a inovace. Jsou jediným zdrojem rozvoje naší země, lidským umem musíme soutěžit s těmi, kdo mají kupříkladu významnější zdroje surovin. V obou těchto bodech se angažujeme, pracujeme na projektech posilování spolupráce škol a firem, na přípravě projektu v oblasti inovací „, uvedl během zahájení Vlastimil Juppa, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

 

Podle moderátorky semináře Jarmily Bartuňkové z oddělení evropských záležitostí Hospodářské komory České republiky je důležité, aby hlavní motivací pro žadatele nebyl možný zisk dotace, ale rozvojový záměr, který chce uskutečnit.

„Nové operační programy lépe odrážejí reálné potřeby podniků i v progresivních oblastech, jako je ICT. Je však důležité, aby byly dodrženy stanovené harmonogramy vypisování výzev a hodnocení žádostí, aby je firmy mohly alespoň přibližně zasadit do svých rozvojových plánů,“ dodává Petr Očko, koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

 

Ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj Martina Chamasová představila v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 – 2013 celkem 15 programů podpory. „Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. O tyto dotace mohu podnikatelé žádat prostřednictvím internetu  24 hodin denně z pohodlí své kanceláře nebo domova. Všechny projektové záměry doporučujeme konzultovat se zástupci příslušné regionální kanceláře, která se nachází v každém krajském městě a jejíž služby jsou pro klienty bezplatné. Cílem aktivit agentury CzechInvest je podpoření a zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků.“ řekla.

Zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu Aleš Sobel, ředitel regionálního odboru Hradec Králové informoval o Programu rozvoje venkova. „Program rozvoje venkova (PRV) patří k nejvýznamnějším podporám, jež pomohou rozvinout podnikatelskou činnost a zkvalitnit život na českém venkově. Obecná povědomost o možnostech dotací z PRV se stále zvyšuje o čemž svědčí vysoký počet podaných žádostí. Pro rok 2008 a následující je připraven harmonogram pravidelných termínů příjmů žádostí, aby žadatelé mohli s dostatečným předstihem plánovat své akce. Bude pokračovat proces zjednodušování administrace například prostřednictvím kontroly řady údajů v registrech a databázích státních úřadů tak, aby žadatel nemusel předkládat tyto dokumenty v listinné podobě.“

 „Je třeba připravit se na to, že rozhodnutí o získání či nezískání dotace může přijít mnohem později, než očekáváte. Důležité je zjistit si informaci o všech dotačních titulech a vybrat ten nejvhodnější pro Váš podnikatelský záměr. Váš podnikatelský záměr je vždy to hlavní, nepřizpůsobujte ho zásadně „násilím“ kvůli dotačnímu programu. Nebojte se spolupráce s Vysokými školami či vědeckovýzkumnými institucemi. Aktivní spolupráce s nimi se (nejen) z dotačního hlediska vždy vyplatí“, uvedl během své prezentace k přítomným podnikatelům Richard Lev ze společnosti Česká spořitelna, a.s. / Raven EU Advisory.

 

Prezentace společnosti Eurovision, a.s., kterou přednesla Renata Dvořáková, se zaměřila především na upozornění na nejčastější chyby, kterých se podnikatelské subjekty nejčastěji dopouštějí při přípravě žádosti o spolufinancování. Na modelových příkladech konkrétních projektů, které získaly dotaci, ukázala, jak těmto chybám předcházet a jakým způsobem připravit žádost, aby šance na přidělení dotace byla co nejvyšší.

 

Fotogalerie

Prezentace (pdf):
Aleš Sobel – SZIF
Olga Burešova – Česká Spořitelna a.s.
Renata Dvořáková – Eurovision
Martina Chamasová - CzechInvest
Daniel Jankovič – Úřad regionální rady 
Kateřina Jařinová – Eurocentrum
Jarmila Bartůňková – Evropské fondy „Aktuálně“
Richard Lev – Raven
Petr Očko – O2

 

Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a probíhají ve všech krajských městech v ČR v průběhu roku 2008. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Další ze seminářů se uskuteční v Ústí nad Labem (24. 4.), dále (7. 5.) Ostrava, (22. 5.) Olomouc, (5. 6.) Liberec, (19. 6.) Pardubice, (26. 6.) Zlín, (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/