Evropské fondy „AKTUÁLNĚ“ – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky

15.09.2008

V kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích se dne 11. září 2008 uskutečnil další v pořadí již dvanáctý seminář z celorepublikového vzdělávacího a školícího cyklu pro podnikatele „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“. Odborné semináře pořádá Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a zástupci dalších ministerstev a institucí podílejících se na tomto projektu. Tématem semináře, organizovaným ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihočeského kraje, bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013. Ve třech blocích semináře se více než 40 posluchačů dozvědělo o obecných nastaveních a pravidlech čerpání strukturálních fondů včetně postupu jak správně zpracovat a podat žádost.

Na úvod semináře Jiří Stráský, ředitel Krajské hospodářské komory Jihočeského kraje posluchačům vysvětlil úlohu Hospodářské komory České republiky v projektu Evropské fondy Aktuálně a slovy „Chtěl bych Vám popřát dostatek síly, energie a trpělivosti v procesu přípravy a podání žádosti a podařilo se Vám v co největší míře dosáhnout peníze z evropských fondů,“ popřál úspěch všem posluchačům při získávání dotací.

V první části semináře Tomáš Severa z agentury CzechInvest zdůraznil, že „Operační program Podnikání a inovace nabízí v letech 2007 – 2013  tři miliardy EUR z celkem patnácti programů podpory. Dotace mohou podnikatelé a další žadatelé využít na spolufinancování svých projektů zejména v odvětví zpracovatelského průmyslu a strategických služeb. Z aktuálně otevřených programů je možné podpořit zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do malých a středních podniků, budování výzkumných a vývojových center, zavádění inovací do praxe či získávání právní ochrany průmyslového vlastnictví. Podporován je také vznik a rozvoj různých forem spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnou a inovační sférou.“

Dalším zástupcem významné společnosti na semináři byl Petr Očko ze společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a. s. Cílem jeho prezentace bylo vysvětlit posluchačům využití systémů ICT a možnosti jeho pořízení s využitím dotací. V rámci dotazů posluchačů se Petr Očko přiklonil k názoru, že minimální výše dotace 500.000,- Kč je příliš vysoká, neboť malá firma si velmi těžko může dovolit investovat do ICT v částkách nad hranici jednoho milionu korun1.000.000,- Kč a výše. Tomáš Severa z regionální kanceláře agentury CzechInvest však potvrdil, že tato minimální výše dotace bude v nejbližší době pravděpodobně snížena, což byla pro zástupce malých firem příznivá informace.

Nově tento cyklus obohatil vstup Zuzany Hanákové ze společnosti Top Vision, která poprvé v Českých Budějovicích doplnila seminář o prezentaci věnovanou využití dotací na vzdělávání. Posluchači nově získali návod jak postupovat při přípravě projektu zaměřeného na vzdělávání zaměstnanců včetně rad, co vše je pro to třeba udělat, aby zvolili nejvhodnější variantu a rozsah plánovaného vzdělávání zaměstnanců. Základem úspěchu je mít kvalitní obsah, který vychází z potřebných analýz a v projektu je uchopen jako systematické dlouhodobé vzdělávání,“poznamenala na závěr svého vystoupení Zuzana Hanáková. Podle Filipa Husáka z České spořitelny, a.s. je financování rozvoje i běžných provozních potřeb malých a středních českých firem často spojováno s jasnou vizí dosáhnout na finanční podporu ze strukturálních fondů a ostatních veřejných zdrojů. Přílišná soustředěnost výhradně na získání podpory mnohdy vede k odpoutání pozornosti manažerů společností od dalších úvah o optimální formě financování konkrétních potřeb. Česká spořitelna připravuje bankovní produkty tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétním požadavkům klientů a současně v maximální míře dokázaly využívat výhod podpor ze strukturálních fondů i ostatních veřejných podpor. Umíme klientům poradit, jak co nejlépe a nejvýhodněji své potřeby financovat a poskytnout jim potřebné zdroje. „Rozhodnutí o přidělení dotace pro vás znamená to, že finanční prostředky obdržíte pouze v případě splnění všech povinností, které plynou z metodiky OPPI.  Pokud nesplníte vše, k čemu jste se podpisem Podmínek zavázali, může vám být dotace částečně nebo v plné výši odebrána.“informovala v poslední části třetího bloku Renata Dvořáková ze společnosti Eurovision, a.s. na základní povinnosti a  podmínky plynoucí žadatelům z přidělení dotace a na to, jak úspěšně řídit celý projekt. 

Semináře nejsou určeny jen pro podnikatele, kteří se teprve seznamují s možnostmi podpory z evropských zdrojů, ale i pro ty, kteří ve svých záměrech již počítají s účastí nového operačního programu a nyní se potřebují informovat o aktuální podobě a stavu tohoto programu. Věřím, že semináře pomohou podnikatelům pochopit, jak důležitá je včasná příprava jejich projektů na zatím ještě nevyhlášené operační programy a celkově tak přispějí k následnému urychlení řádného čerpání dotací po oficiálním vyhlášení programů,“ dodává vedoucí Sekce evropských fondů Unie malých a středních podniků Markéta Novotná. Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a probíhají ve všech krajských městech v ČR v průběhu roku 2008. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Prezentace: (pdf)
Petr Očko
Filip Husák
Renata Dvořáková
Markéta Novotná
Tomáš Severa
Zuzana Hanáková
Antonín Kundrát
Milan Malík
Jitka Pospíchalová

Další ze seminářů
se uskuteční v dne 18. 9. v Plzni, dále (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/