Evropská unie zaznamenala v minulém roce extrémní růst zaměstnanosti

25.02.2008

Dle zprávy o zaměstnanosti, kterou plánují přijmout ministři práce v pátek 29. února 2008, se celková zaměstnanost EU pohybuje kolem 66%, což je velmi blízko cíli Lisabonské strategie (70%).

Lisabonská strategie vytyčuje i další cíle v oblasti zaměstnanosti. Jedním z nich je padesáti procentní míra zaměstnanosti starších pracovníku, ke které se Unie se současnou hodnotou 43,5% také blíží. Dalším parametrem, který nemá daleko ke stanovenému cíli je míra zaměstnanosti žen. I přesto, že během posledních dvou let bylo vytvořeno 6,5 milionů pracovních míst, bude dle odhadů nutné pro dosažení cílů Lisabonské strategie vytvořit do roku 2010 dalších 20 milionů míst. Výzvou pro další období je především zvýšení zapojení osob se zdravotním postižením do pracovního procesu, zvýšení zaměstnanosti mladých lidí a podpora celoživotního vzdělávání.

Zdroj: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, www.cebre.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/