Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci „Školy pro 21. století“

17.10.2007

Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci k budoucímu vývoji vzdělávání v Evropě. Zajímají ji zejména názory na to, jaké klíčové kompetence mají školy mít, jaké postavení mají školy v procesu sociální inkluze a jaká je role učitelů, úloha škol v procesu celoživotního učení, příspěvek školství k udržitelnému ekonomickému rozvoji, výchově k aktivnímu občanství atd. Konzultace je otevřena do 15.12.2007.

Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci k budoucímu vývoji vzdělávání v Evropě. Zajímají ji zejména názory na to, jaké klíčové kompetence mají školy mít, jaké postavení mají školy v procesu sociální inkluze a jaká je role učitelů, úloha škol v procesu celoživotního učení, příspěvek školství k udržitelnému ekonomickému rozvoji, výchově k aktivnímu občanství atd. Konzultace je otevřena do 15.12.2007

 

Konzultační materiál

Další informace a pokyny


Zdroj: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU –
www.cebre.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/