Evropská komise konečně schválila OPPI, první podpory se budou vyplácet ještě letos

04.12.2007

„Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a sedm regionálních operačních programů. Ještě letos tak resort průmyslu a obchodu z nového operačního programu vyčerpá na různé projekty téměř miliardu korun, a to z programů Rozvoj a Marketing,“ uvedl Miroslav Elfmark, ředitel sekce strukturálních fondů EU ministerstva průmyslu a obchodu. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy se v hodnotitelských komisích posuzujících jednotlivé projekty předpokládá účast Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

 

„Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a sedm regionálních operačních programů. Ještě letos tak resort průmyslu a obchodu z nového operačního programu vyčerpá na různé projekty téměř miliardu korun, a to z programů Rozvoj a Marketing,“ uvedl Miroslav Elfmark, ředitel sekce strukturálních fondů EU ministerstva průmyslu a obchodu. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy se v hodnotitelských komisích posuzujících jednotlivé projekty předpokládá účast Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

Hospodářská komory ČR považuje OPPI za nejvýznamnější z programů z hlediska rozvoje podnikání v České republice. Slibuje si od něho nastartování znalostní ekonomiky. Zdroje z jednotlivých programů OPPI by měly být využity hlavně k podpoře inovačního podnikání. Firmy tak budou mít možnost získat prostředky na nové technologie, průmyslový výzkum, zavádění efektivnějších organizačních metod do podnikání a vytváření nových marketingových postupů. Financování inovačního podnikání se u nás dosud řeší především z vlastních zdrojů firem, jen desetina vynaložených prostředků jde z veřejné podpory. Tento podíl by se měl díky OPPI výrazně zvýšit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu umožnilo podnikatelům přístup k bruselským penězům ještě před schválením OPPI, protože vyhlásilo osvědčené programy podpory pro malé a střední podniky. Hospodářská komora tento krok vítá, protože se tak alespoň částečně rozmělnilo roční zpoždění v čerpání prostředků. „Přesto bychom byli v lepší pozici, pokud bychom schválení OPPI oslavovali před dvanácti měsíci,“ podotkla mluvčí komory Viktorie Plívová.

Od letošního března uveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu šest výzev na dotace a tři výzvy na úvěrové a záruční programy. V jejich rámci se eviduje více než tisíc plných žádostí o dotace do všech vyhlášených programů. Jde o programy Rozvoj, Marketing, Eko-energie, Potenciál, Inovace, ICT v podnicích a tři nedotační programy Záruka, Start a Progres, které jsou v působnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Marketing a Rozvoj jsou programy, z nichž by podle Elfmarka měli podnikatelé dostat peníze ještě letos. „V lednu budou výzvy na další programy. Nejvíc asi podnikatelé čekají na program Nemovitosti, v němž bude také největší suma, přibližně čtrnáct miliard,“ řekl Elfmark. Tento program je určen hlavně pro tzv. brownfields, infrastruktura a úpravu objektů. „Zatím z něho v něm nejsou zahrnuty ekologické škody a silnice k zónám. S Evropskou komisí se také nepodařilo dojednat účast developerských firem na čerpání těchto prostředků,“ dodal Elfmark. Kromě nemovitostí se počítá s brzkým vyhlášením výzev na programy Spolupráce a Prosperita.

Největší převis zájmu podnikatelů zatím podle něho zaznamenal program Eko-energie. „Kdybychom měli uspokojit všechny žádosti, vyčerpali bychom už teď peníze, s nimiž se na tento program počítá na celé období do roku 2013,“ konstatoval Elfmark.

Z nedotačních programů byl v říjnu kvůli vyčerpání prostředků ukončen program Progres. V rámci programu Záruka bylo k poslednímu říjnu přijato 301 žádostí za 1,5 miliardy korun. Schválení se dostalo 225 zárukám za 937 milionů korun. Do programu Start přišlo 58 žádostí o bezúročný úvěr, 25 z nich dostalo zelenou a podnikatelé tak získali úvěry za sedmnáct milionů korun.

Pokud jde o čerpání prostředků z Operačního programu Průmysl a podnikání z let 2004 až 2006, vyplatilo ministerstvo průmyslu a obchodu už více než polovinu. Zbývající prostředky musí být převedeny na účty podnikatelů do konce příštího roku. „Oproti loňskému roku jsme letos zrychlili proplácení o sedmdesát procent,“ upozornil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

K poslednímu listopadu uvolnilo ministerstvo z OPPP na realizované úspěšné projekty 5,057 miliardy korun. Na ten připadá téměř 348 milionů eur (necelých 9,4 miliardy korun). Do celkové sumy určené na zkrácené programovací období se započítává také spolufinancování z národního rozpočtu.

Nejvyšší počet žádostí v rámci OPPP byl kromě pozastaveného programu Rozvoj I a II v úvěrových programech Start a Kredit. Z dotací byl zatím nejúspěšnější program Inovace, Marketing a Reality.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/