EuroSkills 2010 – olympiáda řemesel

18.02.2011

Druhý prosincový týden patřil mezinárodní soutěži v odborných dovednostech EuroSkills 2010, která se uskutečnila v prostorách mezinárodního výstaviště v portugalském Lisabonu. Soutěže se zúčastnilo celkem 460 soutěžících z 26 evropských zemí, počet návštěvníků, především mladých lidí rozhodujících se o volbě povolání dosáhl hranice 60 tisíc.

Významných aktivit na podporu a propagaci řemesel a odborných dovedností je jako šafránu, EuroSkills jsou proto vítanou příležitostní ukázat, že odborné dovednosti mají perspektivu a jsou základem prosperity evropských zemí. Myšlenka k pořádání celoevropských soutěží se zrodila v roce 2006, za dva roky se uskutečnil první ročník v Rotterdamu. Soutěž EuroSkills je pořádána každé dva roky, třetí ročník se uskuteční v příštím roce v Belgii. Od začátku je zaměřena na žáky a mladé pracovníky ve věku 18 až 25 let.

Oslava řemesel

Druhý ročník EuroSkills hostil portugalský Lisabon. Na ploše o rozloze více než 50 tisíc metrů čtverečních probíhaly soutěže v šesti odvětvích: Stavebnictví, Strojírenství, Informační a komunikační technologie, Služby, Kreativní řemesla a Doprava a logistika. V rámci těchto odvětví se konalo celkem 30 oborových soutěží – od svářečů, CNC programátorů, přes zedníky, obkladače, truhláře, IT specialisty po kuchaře, kadeřníky, zdravotní sestry a automechaniky. Ti všichni soutěžili pod jednou střechou o titul nejlepšího v Evropě a ukazovali, jakým dovednostem se naučili ve svých rodných zemích. Hodnoceni byli jak individuální výkony soutěžících, tak i týmové – například v soutěži Instalační technologie byli hodnoceni jednotliví členové týmu, kterými byli instalatér, elektrikář a mechanik chladících zařízení, tak výsledná práce celého týmu dohromady. V soutěži je kromě týmové spolupráce kladen velký důraz na kvalitu a detaily, v jejichž zpracování se poznají ti nejlepší.     

Naše účast

Hospodářská komora České republiky na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nominuje a organizuje účast soutěžících na soutěž EuroSkills od jejího prvopočátku. Česká republika tak měla i v minulém roce na EuroSkills 2010 své zástupce – žáky pražských odborných škol, jejichž vyslání bylo podpořeno z Nadačního fondu hlavního města Prahy Cesta ke vzdělávání. Spolu s žáky jeli i jejich učitelé – mistři odborného výcviku, kteří je na soutěž nejen připravovali, ale v průběhu soutěže působili v porotě a získali cenné zkušenosti týkající se celé organizace, průběhu soutěže a jejího bodování. Naši soutěžící se zúčastnili dvou týmových soutěží – zpracování dřeva a gastronomie. První jmenované soutěže se zúčastnili 3 soutěžící – truhlář, nábytkář a CNC obráběč dřeva ze Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov, soutěže v gastronomii se zúčastnil kuchař a číšník ze Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu. Konkurence byla obrovská, soutěžící ze zemí, které mají dlouhodobé zkušenosti s účastí na celosvětových soutěžích WorldSkills, jsou dlouhodobě připravováni zkušenými odborníky. I přesto, že naši soutěžící žádný cenný kov v soutěži nezískali, odvezli si z EuroSkills 2010 mnoho zkušeností, zážitků a kontaktů na ostatní soutěžící. Někteří si uvědomili rozmanitost a šíři svého uplatnění na trhu práce a to nejen v České republice ale v celé Evropě a soutěž jim pomohla směřovat svou budoucí kariéru.

Volba povolání

Právě uvědomění si šíře uplatnění na trhu práce díky odbornému vzdělávání bylo cílem portugalských organizátorů, kteří soutěž využili k propagaci odborného vzdělávání a představení jednotlivých oborů široké veřejnosti, zejména mladým lidem, kteří se volbou vzdělávání rozhodují o své budoucí kariéře. Po tři dny trvání soutěže svážely autobusy žáky škol na místo konání soutěže, po tři dny mohli nejen sledovat úsilí soutěžících, ale i se zapojit a vyzkoušet si co jednotlivá povolání obnášejí na speciálních stanovištích, kde jim k dispozici byli profesionálové, kteří trpělivě vysvětlovali. Kromě soutěží, ukázek povolání, profesního poradenství se v rámci EuroSkills 2010 konalo mnoho konferencí, seminářů a workshopů firemních i státních partnerů akce, čímž došlo k efektivnímu propojení sociálních partnerů, oblasti práce a vzdělávání.

Velký dík patří portugalským organizátorům, kterým se podařilo zorganizovat nejen soutěž se špičkovým vybavením a technologiemi, ale akci, která svým pojetím a velikostí připomíná sportovní olympiády.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/