EUROCHAMBRES: Osvědčení EU COVID-19 musí usnadňovat volný pohyb bez diskriminace

Návrat k běžnému životu by měl občanům a firmám usnadnit evropský certifikát COVID-19. Certifikát, který by měl být pro evropskou populaci zdarma spočívá v uznávání testů, vakcinace či skutečnosti, že jedinec prodělal COVID-19. Uznávání certifikátů je důležité zejména s nadcházející sezónou cestovního ruchu, ale také například z pohledu pohybu podnikatelů při poskytování služeb v zahraničí. Návrh dnes posvětil Evropský parlament a zahájil tak vyjednávání s členskými státy s cílem dosáhnout dohody před letní sezónou.

Certifikáty budou vystavovat vnitrostátní orgány a každý certifikát bude vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej ochrání před paděláním. Všechny podpisové klíče budou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi. Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis. Evropská komise vybuduje vstupní bránu, na které bude možné ověřit podpisy na všech certifikátech v celé EU. Komise rovněž pomůže členským státům vyvinout software, který mohou orgány používat ke kontrole QR kódů. Občané budou mít volbu mezi digitální a tištěnou verzí.

K návrhu certifikátu, který předložila Evropská komise 17. března, se vyjádřily členské státy 14. dubna a usnesení k návrhu přijal Evropský parlament dnes ráno. Zdůraznil v něm, že by členské státy neměly držitelům certifikátů ukládat karantény / testy. Parlament uvedl, že je v EU zapotřebí univerzální, přístupné, včasné a zejména bezplatné testování. Poslanci také omezili používání certifikátů na 12 měsíců a požadují po členských státech, aby uznávaly osvědčení o očkování vydaná v jiných členských státech osobám očkovaným vakcínou schválenou pro použití v EU Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (v současné době Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen). Na členských státech ponechávají volbu, zda také akceptují očkovací certifikáty vydané v jiných členských státech pro vakcíny uvedené Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES v pondělí apelovala na europoslance, aby návrh co nejdříve přijali a zajistili tak hladký průběh letní turistické sezóny. V podobném duchu se vyjádřili členové Evropského hospodářského a sociálního výboru, kteří na svém úterním plénu přijali pro zákonodárce několik doporučení. Členové výboru požadují, aby bylo osvědčení plně interoperabilní, bezpečné a ověřitelné, a aby všechny země EU spolupracovaly na dosažení jednotných rámcových podmínek. Digitální certifikát je vynikajícím společným standardem pro usnadnění administrativní práce a minimalizaci složitosti pro cestující a spolu s očkováním přispěje k snazšímu cestovní v rámci EU.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/