EU Fondy Aktuálně k OPPI – nové příležitosti v roce 2009 odstartovaly v Ústí nad Labem

26.11.2008

Evropské fondy aktuálně k OPPI – nové příležitosti v roce 2009 pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Tato série seminářů navazuje na předešlý celorepublikový cyklus vzdělávacích akcí Evropské fondy Aktuálně.

Semináře jsou zaměřené na financování podnikatelských projektů z evropských fondů v programovacím období 2007-2013. Soustředí se na praktickou stránku procesu podávání žádostí o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů, které jsou určeny především pro podnikatele z řad malých a středních podniků, pro členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a pro zástupce orgánů místní, regionální a krajské správy.

Prvním z krajských měst, kde se tento seminář uskutečnil, bylo severočeské Ústí nad Labem. Dne 25. listopadu 2008 se v zasedací místnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje sešla řada posluchačů, ať už ze soukromého či státního sektoru.

Seminářem provázela moderátorka Jarmila Csanková z Oddělení EU záležitostí Hospodářské komory České republiky. Na úvod přivítala všechny účastníky a přednášející a současně upozornila na možnosti využívání různých informačních nástrojů pro identifikaci dotačních příležitostí, které jsou bezplatné: „Hospodářská komora České republiky poskytuje např. zdarma službu Dotační audit, kde po vyplnění internetového formuláře získáte seznam dotačních možností včetně kontaktů na správné instituce, které přijímají projektové žádosti“. Posléze vyjmenovala i další služby HK ČR v oblasti dotačního poradenství.

Blok odborných přednášek odstartovala Milada Pucová z regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Ústecký kraj, která účastníky semináře blíže seznámila s aktuálními připravovanými výzvami z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Posluchače seznámila s novým elektronickým systémem příjmů projektových žádostí: „V programovacím období 2007-2013 došlo k řadě zjednodušení pro žadatele, zejména v oblasti elektronizace projektové žádosti. Žádost se nyní podává ve dvou stupních, nejprve žadatel předloží tzv. registrační žádost, teprve potom tzv. plnou žádost. Tento systém šetří podnikatelům čas, energii i peníze, protože mnoha nedostatkům se dá předejít již na počátku celého procesu.“

Návrhy na zlepšení čerpání Operačního programu Podnikání a inovace v roce 2009 představila místo zástupce MPO moderátorka semináře: „Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo pro podnikatele na příští rok navýšení peněz v programech, ze kterých se podporuje takzvaná tvrdá infrastruktura. To znamená více peněz na nákup strojů, technologické inovace a záruční a uvěrové programy pro podnikatele“. 

Lucie Česká z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad uvedla: „Regionální operační program pro region soudržnosti Severozápad není cílen přímo na podnikatele, ale skýtá některé zajímavé možnosti finanční podpory podnikatelských záměrů, a to zejména v oblasti cestovního ruchu. Každý žadatel by si měl nastudovat tzv. Příručku pro žadatele a zajistit, zda jeho plánované aktivity jsou podporované a také to, zda se najde ve výčtu možných příjemců.“

Richard Lev z poradenské společnosti RAVEN EU Advisory se věnoval především praktickým radám, jak správně připravit projektovou žádost. V závěru svého příspěvku uvedl první známé statistiky úspěšnosti projektu vybraných dotačních titulů v rámci OPPI: „V programu Rozvoj, kde byl velký přetlak žádostí, je to kolem 20 % schválených žádostí z celkového počtu předložených žádostí, v programu Marketing 38 %, program Inovace hlásí úspěšnost 50 % a program ICT v podnicích dokonce 60% úspěšnost.“

Prezentace: (pdf)
Jarmila Csanková
Milada Pucová
MPO
Lucie Česká
Richard Lev

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/