Elektronický platební rozkaz – nová služba eJustice

07.07.2008

Od 1. července byl zaveden elektronický platební rozkaz, nová služba ministerstva spravedlnosti v rámci projektu eJustice. Elektronický platební rozkaz je dalším krokem ke zrychlení rozhodování soudů a jejich odbřemenění. Občanům by měl přinést větší komfort a snížení soudních poplatků na polovinu.

K vytvoření nového druhu zkráceného řízení přistoupilo ministerstvo spravedlnosti v důsledku neustálého nárůstu tzv. nesporných pohledávek, tedy pohledávek, u kterých není mezi účastníky spor o jejich existenci nebo výši. Mezi ně patří například dluhy z leasingových smluv, spotřebitelských úvěrů, z neplacení nájemného, energií nebo koncesionářských poplatků. „S rostoucím zadlužováním domácností a zvyšujícím se objemem rizikových úvěrů roste počet pohledávek, které soudy administrativně zahlcují. Například v roce 2007 musely okresní soudy vyřídit 386 973 návrhů na vydání platebních rozkazů, což bylo o 87 150 návrhů více než v roce 2003. Elektronický platební rozkaz pomůže snížit tuto narůstající zátěž, čímž se zrychlí a zefektivní práce soudů,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.Elektronický platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Zavádí elektronický formulář, který žalobce na internetových stránkách justice (sekce ePodatelna) vyplní, podepíše zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu. Žalobce může vymáhat částku až do výše jednoho milionu korun, přičemž mezi podmínky pro vydání elektronického platebního rozkazu patří například bezchybné vyplnění formuláře a  zaplacení soudního poplatku.Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat elektronický platební rozkaz. V něm žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.Spuštěním aplikace k 1. červenci práce na projektu elektronického platebního rozkazu nekončí. Následovat budou další etapy. Do budoucna tak bude možné prostřednictvím elektronického platebního rozkazu činit například hromadná podání a úhrady dlužné částky. Počítá se také s využitím hybridní pošty. Cílem je vytvořit uživatelsky přívětivý systém, který vyjde vstříc jak soudům, tak občanům.       

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/