Elektronická nákupní aukce

07.02.2008

Elektronická nákupní aukce, jako součást výběrového nebo poptávkového řízení je speciální postup, umožňující případným dodavatelům stlačovat proti sobě cenu směrem dolů v reálném čase a to díky informačním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde se jednotliví účastníci aukce v daný okamžik nachází. Je to nástroj pro anonymní, legitimní tržní boj pro zvýšení efektivity nákupu a zároveň výběrové řízení s nejvyšší mírou transparentnosti. Všichni účastníci vidí, zda je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle toho stále vylepšovat.

V čem se liší tržiště a aukce
Hlavním rozdílem je doba procesu výběrového řízení. U aukce se jedná o hodiny, kdežto u tržiště minimálně o dny. Do této doby nezapočítáváme přípravu, protože ta závisí na znalostech manažera nákupu. Výběrové řízení na tržišti probíhá jednokolově a nemá tudíž přímý vliv na cenu, naproti tomu hlavním rysem aukce je skutečné on-line vyjednávání o podmínkách dodávky.

Takže můžeme říci, že hlavním úkolem tržiště se dnes stává sběr nabídek od co nejširšího počtu dodavatelů, do nákupní aukce postoupí relevantní a srovnatelné nabídky a teprve potom začíná skutečné vyjednávání o cenách a podmínkách dodávky.

Výhody e-Aukcí
Hlavní výhodou elektronických aukcí je významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení a snížení transakčních nákladů o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu.
Dále můžeme vyzdvihnout aukce jako mimořádně silný protikorupční nástroj s vysokou transparentností celého procesu výběrového řízení a modulárně nastavitelným procesem kontroly podle potřeb zadavatele. Detailní protokoly o celkovém průběhu e-aukce jsou všem účastníkům k dispozici okamžitě po ukončení aukce. Přístup k těmto informacím je přirozeně diferencován podle jednotlivých oprávnění přístupu k těmto informacím. Nejviditelnější výhodou aukcí je snížení nákupní ceny, které dlouhodobě v průměru dosahuje minimálně kolem 15% proti stavu před zavedením aukčního systému. Výsledkem aukce je setříděný seznam dodavatelů podle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného zboží. K celému procesu je využívána rozsáhlá databáze Hospodářské komory České republiky s desítkami tisíc záznamů.

Zdá se vám to zajímavé?
Hospodářská komora České republiky nabízí realizaci elektronických aukcí jako službu. Zájemci se přitom nemusí nic učit a ani z hlediska vybavení na ně nejsou kladeny žádné nároky.

On-line formulář pro odeslání Vašeho dotazu k tomuto tématu naleznete zde.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/